Deutsche Bahn säljer Schenker – Full Load Solutions kvar inom DB

DB Cargo Full Load Solutions bytte under 2023 tillhörighet från DB Schenker – som ska säljas – till moderkoncernen Deutsche Bahn, och har under 2024 investerat i nya trailers. Nu utökar den intermodala aktören sin intermodala trafik mellan Sverige och ytterligare tre länder – Tyskland, Nederländerna och Belgien.

Det statliga tyska tågbolaget Deutsche Bahn lade upp logistikbolaget Schenker, som man förvärvade i början av 2000-talet, till försäljning i december 2023. Mediauppgifter pekar ut danska DSV som den troliga köparen, men även Maersk har visat intresse, där deras CEO Vincent Clark sagt att man överväger att lägga ett bud.

FLS Trailer
DB Cargo Full Load Solutions har under året investerat i egna intermodala trailers.

Inför försäljningen har Schenker omorganiserats, bland annat med en ny nordisk organisation. DB Schenkers tidigare enhet Full Load Solutions inledde 2023 med en ny tillhörighet där man inte ingår i den verksamhet som ska säljas utan förblir hos DB Cargo.

” Omställningen har öppnat upp för ett fördjupat samarbete med övriga enheter inom DB Cargo, som alla arbetar mot det gemensamma målet att öka andelen miljövänliga godstransporter på järnväg.” skriver DB Cargo Full Load Solutions.

För att kunna växa järnvägsgodset har bolaget gjort betydande investeringar i egna intermodala trailers som nu aktivt används i ett regelbundet omlopp mellan Sverige och Italien.

Jerry Lindestam, Head of Full Load Solutions Sweden
Jerry Lindestam, Head of Full Load Solutions Sweden

“Detta möjliggör effektiv transport av gods på järnväg även om företag inte har direkt anslutning till järnvägsspår.” skriver bolaget.

Under 2023 har de intermodala transporterna mellan Sverige och Italien successivt ökat och under 2024 etableras fler omlopp mellan Sverige och Tyskland, Belgien samt Nederländerna, där man redan nu ser ett stort intresse på marknaden.

– Under 2024 hoppas vi fler får upp ögonen för det hållbara transportsätt som järnvägen är. Det är ett redan tillgängligt alternativ och vi måste nyttja dess fulla potential och samtidigt värna om vår miljö, säger Jerry Lindestam, Head of Full Load Solutions Sweden, i ett pressmeddelande.

Av Klara Eriksson