DFDS bygger 60 000 kvm i Vaggeryd och Karlshamn

DFDS fortsätter att expandera sin TPL-verksamhet med två nya lager på totalt 60 000 kvm; en 37 000 kvm stor anläggning i Södra Stigamo, Vaggeryd, och en på 23 000 kvm i Stilleryd, Karlshamns hamn.  Fastigheterna byggs av CH Square och ska stå klara i slutet av 2022.

DFDS fortsätter nu sin utstakade tillväxtstrategi för TPL-verksamheten med två nya lagerbyggen på totalt 60 000 kvm. Dels bygger man en 37 000 kvm stor anläggning på Södra Stigamo i Vaggeryds kommun, och dels sätter man planerna i verket och samlar sin befintliga TPL-verksamhet i Karlshamn i en ny större fastighet. Det är logistikutvecklaren CH Square, som även bygger DFDS nya TPL-lager i Borås, som bygger bägge lagren.

Största etableringen på mycket länge

För Vaggeryd blir DFDS etablering den fjärde större logistiketableringen på kort tid, vid sidan av Powers lagerexpansion och Aditros och Husqvarnas nyetableringar i kommunen.

Niklas Andersson. Foto Hilda Hultén

För Karlshamns kommuns del är etableringen den största satsningen i kommunen på “mycket länge”, och ger nya arbetstillfällen och ytterligare utveckling av Karlshamns som logistikläge, något kommunen satsat hårt på att profilera sig som. Bland annat genom att utveckla närmare två miljoner kvadratmeter mark för logistik intill hamnen. Ch Square har tecknat avtal med kommunen om ett markköp på 57 500 kvadratmeter i området, som ligger i Stilleryd intill Karlshamns hamn.  

− Att CH Square och DFDS väljer att satsa i Karlshamn visar på att våra insatser, förutsättningar och möjligheter gör oss attraktiva som logistikläge, kommenterar Mathias Wijk, etableringschef i Karlshamn.

Fastigheten som byggs i Stillerydsområdet blir totalt 23 000 kvm, byggnationen ska påbörjas så fort det går för att göra fastigheten redo för inflyttning, vilket väntas bli runt årsskiftet 2022/2023.

Samlar verksamheten

DFDS har idag omfattande färjeverksamhet i Karlshamn, och sedan flera år även TPL-verksamhet, som nyligen byggdes ut till totalt 17 000 kvm lageryta, fördelat på flera mindre lager.

– Karlshamn fungerar jättebra som TPL-läge, vi har flera stabila och växande kunder och färjeverksamhet i hamnen. Framförallt är det lätt att hitta duktig, lojal personal där, sa Niklas Andersson, chef för logistikdivisionen på DFDS vid byggstarten för bolagets nya Boråslager i våras.

Även i Vaggeryd är man glada för etableringen:

– Vi välkomnar CH Squares etablering för DFDS i Vaggeryds kommun, en viktig etablering som stärker Vaggeryds kommun och LogPoints position som nav i Logistiksverige, kommenterar Johan Thorsell, näringslivschef på Vaggeryds kommun.

Av Hilda Hultén