DFDS-färjorna i Köpenhamn får landström

Den nya landströmsanläggningen vid DFDS färjeterminal i Köpenhamn är ett samarbete mellan CMP och DFDS. Anläggningen beräknas vara i drift under sensommaren 2021.

Landströmsanläggningen vid DFDS-kajerna är den första av sitt slag i Köpenhamn. När den väl är i drift blir det möjligt för färjorna Crown Seaways och Pearl Seaways att stänga sina generatorer och minska utsläppen av luftförorenande stoft och partiklar. Det gemensamma initiativet går hand i hand med de båda bolagens ambitioner om att bidra till att göra hamnaktiviteterna i Köpenhamn grönare.

– Vi har sedan 2019 använt landström på våra fartyg i Oslo hamn och ser fram emot att också kunna minska mängden luftföroreningar av stoft och partiklar när fartygen ligger vid DFDS terminal i hamnen i Köpenhamn. Vi vet från Oslo att det har en särskilt positiv påverkan på miljön i och omkring hamnen och i synnerhet för de invånare som bor nära våra terminaler, kommenterar Torben Carlsen, vd för DFDS.

Entreprenadarbetet är nu i full gång under svenska entreprenören Actemiums ledning med COWI som teknisk rådgivare. Actemium etablerar en så kallad OPS-anläggning (Onshore Power Supply), en lösning för elektriska landbaserade anslutningar till fartyg. Bolaget har sedan tidigare anlagt 16 OPS-anläggningar i Norden, bland annat den anläggning i Oslo hamn som DFDS-färjorna nyttjar idag.

– I uppdraget ingår också att vi utför mark- och installationsarbeten på plats, fjärrövervakning, drift och underhåll. På kajen installeras dessutom en fjärrmanövrerad kran för anslutning till färjan i respektive färjeläge, kommenterar André Olofsson, projektledare på Actemium OPS.

Två anslutningspunkter etableras, en på varje kaj vid rederiets färjeterminal på Dampfærgevej i Köpenhamn. Anläggningen levereras i en 40-fotscontainer som placeras på kajen. Den kommer leverera 10 kV med 50 Hz.