DFDS startar bemanningsbolag i Göteborg

Danska koncernen DFDS startar ett nytt bemanningsbolag baserat i Göteborg, med fokus på logistik och industri.

DFDS, med huvudkontor i Köpenhamn, tillhandahåller frakt- och transporttjänster i Europa och Tyrkiet och har en årsomsättning på 17 miljarder DKK. Bolaget har expanderat i Sverige de senaste åren. En stor del av tillväxten har skett i Göteborgsregionen – där nya bemanningsdelen DFDS Professionals initialt kommer att bedriva sin verksamhet.

– Vi vill ta bemanning och rekrytering inom logistik och industri till en ny nivå, kommenterar Karolina Landin, HR Director DFDS Nordics and Baltics och styrelseledamot i det nya bolaget.

– DFDS Professionals ska bli det naturliga valet för både kunder och yrkespersoner. Utifrån ett väl avgränsat område, logistik och industri, kommer vi snabbt att kunna sätta in kompetent personal vid arbetstoppar och volymförändringar.

Erbjudandet omfattar bemanning och rekrytering, framför allt på kollektivsidan men också tjänstesidan, samt logistikupplägg där kunderna köper en helhet – till exempel en kombination av digitala tjänster, infrastruktur och personal.