DHL bäst på hållbarhet – enligt näringslivet

I 2019 års studie Sustainable Brand Index har exekutivt ansvariga inom målgruppen små- och medelstora företag med från 40 och upp till 500 anställda rankat företag ur ett hållbarhetsperspektiv och bedömt DHL som det mest hållbara i transportbranschen.

DHL är Sveriges mest hållbara logistikföretag enligt Nordens största varumärkesundersökning, Sustainable Brand Index B2B. Beslutsfattare i Sverige har rankat DHL som branschbäst tre år i rad, 2017, 2018 och 2019, i kategorin “Transport och Logistics”. 

DHL är en global aktör med tydliga mål inom hållbarhet. DHL har utgått från målen i Parisavtalet – att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader – och det långsiktiga globala klimatmålet är därför att senast 2050 ha nått noll netto-utsläpp av klimatgaser.

– Utmärkelsen som branschvinnare i Sustainable Brand Index B2B 2019 är oerhört glädjande och ett kvitto på att DHL:s dedikerade och långsiktiga hållbarhetsarbete ger resultat. Detta pris visar att vi, tillsammans med våra kunder och leverantörer kan bidra till en mer hållbar transportsektor, kommenterar Robert Zander, vd på DHL Freight Sverige. 

Sustainable Brand IndexTM är Nordens största varumärkesundersökning med fokus på hållbarhet. Studien har genomförts utifrån ett konsumentperspektiv sedan 2011.

DHL

DHL ingår i Deutsche Post DHL Group. 2018 hade koncernen en omsättning på mer än 61 miljarder euro. DHL erbjuder nationella och internationella paketleveranser, leveranslösningar specifika för e-handel, internationella expressleveranser och väg-, flyg- och sjötransporter till industriella logistiklösningar för hela varuflödeskedjan och har 380 000 medarbetare i fler än 220 länder