DHL Express går mot eldrift

Leveransföretaget DHL Express tar nu tio eldrivna kurirbilar i drift i Stockholms innerstad. Bilarna laddas med terminalens egna solpaneler och ska hantera både leveranser och upphämtningar. Fler elfordon planeras i Göteborg, Malmö och Örebro.

De tio kurirbilarna är ett första steg i företagets omställning av fordonsflottan. Bilarna utgår från terminalen i Västberga, Stockholm, där de också laddas med el från solpaneler på terminalens tak. Där inte solpanelerna räcker till kompletteras det med inköpt fossilfri el.

– Elbilarna är ett steg i vårt arbete med att elektrifiera minst 60 procent av vår fordonsflotta till 2030. Samtidigt förbättrar vi arbetsmiljön för våra kurirer och gatumiljön i svenska städer genom välutrustade och tysta fordon, kommenterar Michael Källbäcker, kvalitets- och miljöchef på DHL Express Sverige.

I nästa steg av omställningen ska elbilar driftsättas även i Malmö, Göteborg och Örebro.

Kurirbilarna som används är av modellen Volkswagen E-Crafter, med en kapacitet på 10,7 kubikmeter och en räckvidd på 110 kilometer. Företaget använder i dagsläget även elcyklar för leveranser och upphämtningar i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Michael Källbäcker, kvalitets- och miljöchef, och Peter Ervasalo, vd, på DHL Express. Foto DHL Express