DHL Express höjer priset

DHL Express Sverige justerar upp priserna med 7,9 procent från och med den 1 januari 2023. Höjningen görs i ljuset av den höga inflationen och ska bland annat finansiera gröna satsningar som hållbart flygbränsle och elfordon.

Företaget justerar sina priser årligen, med hänsyn till inflation, valutaförändringar och andra kostnadsökningar. Årets justering i Sverige landar på 7,9 procent: dels för att möta den snabba inflationstakten och dels för att kunna investera i verksamheten.

– Hittills har 2022 varit ännu ett turbulent år med en instabil marknadsmiljö som utmanar global handel. Men vi har bevisat vår förmåga att erbjuda stabila och pålitliga tjänster till våra kunder globalt. Med den årliga prisjusteringen kan vi investera i vår infrastruktur och teknologi för att säkerställa motståndskraftiga och hållbara kundlösningar i världsklass. Det inkluderar toppmoderna flygplan och fordon, utvidgning av våra faciliteter för att möta ökande efterfrågan från kunder och investeringar i gröna och mer hållbara lösningar, såsom hållbart flygbränsle och elfordon, säger Peter Ervasalo, vd för DHL Express Sverige, i ett pressmeddelande.