DHL Freight grönsatsar till årsskiftet

DHL Freights koncept “Skicka grönt” blir nu än grönare. Konceptet grundar sig i att DHL köper gröna transporttjänster motsvarande den transport kunden betalt för. Men fram till den sista december i år, dubblar DHL den summan.

– Som ett av världens största logistikföretag tar vi ansvar för ett mer klimatsmart svenskt transportsystem. Vi är glada för att våra kunder i allt högre utsträckning väljer vårt gröna tillval och har beslutat att dubbla våra kunders investeringar i “Skicka grönt” fram till den 31 december i år, kommenterar Robert Zander, Verkställande direktör på DHL Freight Sverige.

När kunderna väljer att klicka i “Skicka grönt” producerar DHL motsvarande tonkilometer som sändningarna ger upphov till med en dyrare klimatsmart teknik någonstans i sitt inrikesnätverk, och säkerställer därigenom att svenska åkare kan investera i klimatsmart teknik och får ersättning för merkostnaden.

Pengarna går oavkortat till att investera i klimatsmart teknik. Resultatet blir att DHL ökar takten för klimatsmarta fordon och fossilfria bränslen, så att omställningen till ett mer klimatsmart svenskt transportsystem går snabbare. 

– Skicka grönt bidrar till en snabbare omställning av det svenska transportsystemet och att våra transportörer vågar ta den risk som en dyrare klimatsmart teknik innebär, kommenterar Maria Nilsson Öhman, Hållbarhetschef på DHL Freight Sverige.

DHL har sedan 2002 erbjudit kunderna att tillsammans med DHL investera i klimatsmarta alternativ i det svenska transportnätverket. Skicka grönt produceras i DHL:s gröna fordonsflotta, som hittills har kört över 32 miljoner km, det motsvarar 800 varv runt jorden. Eller cirka 40 månresor, tur och retur.