DHL och Volvo går samman – vill snabba på övergången till fossilfritt

DHL Freight och Volvo Lastvagnar har ingått partnerskap för att snabba upp introduktionen av tunga ellastbilar för regionaltransporter i Europa. Den gemensamma insatsen markerar ännu ett viktigt steg mot klimatneutrala transportlösningar.

Hittills har den främsta användningen för elektrifierade lastbilar varit transporter med korta avstånd inne i städer eller storstadsområden. Nu har DHL Freight och Volvo Lastvagnar initierat ett projekt som fokuserar på längre transporter med tunga lastbilar.

Samarbetet innehåller en exklusiv, global första pilottest av en batterielektrisk Volvo FH med totalvikt på upp till 60 ton. Med start i mars kommer denna konceptlastbil sättas i trafik mellan Göteborg och Jönköping, en sträcka på ca 150 km. Testet kommer ge båda företagen viktiga erfarenheter och information kring upplägg och hur laddsystemet kommer fungera. Insikter som ska leda till en optimering av balansen mellan avstånd, lastvikt och laddpunkter i de dagliga godstransporterna.

Att arbeta hållbart är en allt viktigare affärsfördel för många, enligt Roger Alm, vd för Volvo Lastvagnar.
Foto Volvo.

– Vi har en affärsrelation med DHL sedan länge. Deras breda och globala expertis inom logistik ger oss möjligheten att studera förutsättningarna för framsteg med det här teknikskiftet, för att kunna anpassa det till kundernas behov och deras typer av verksamhet, kommenterar Roger Alm, vd för Volvo Lastvagnar.

DHL har sedan 2007 förbättrat sin CO2-effektivitet med 35 procent, men målsättningen är att nå noll logistikrelaterade utsläpp.

– Vi måste satsa på innovativa teknologiska lösningar och starka partnerskap på resan framåt. Jag är övertygad om att vårt starka samarbete med Volvo Lastvagnar, ett av världens främsta lastbilsmärken, kommer stötta oss att nå våra ambitiösa miljömål inom vägtransportsektorn, kommenterar Uwe Brinks, vd för DHL Freight.

Projektfakta:

  • Projektet mellan DHL och Volvo Lastvagnar kommer att starta under det första kvartalet 2021 och är en del av REEL, ett initiativ som leds av innovationsmyndigheten Vinnova för att främja övergången till ett elektrifierat godstransportsystem.
  • Rutten är mellan Göteborg och Jönköping, ca 150 km enkel väg.
  • ​​​​​​​Laddning kommer att ske hos DHL i Jönköping och hos Volvo Truck Center i Göteborg.