DHL utökar TPL-lagret i Göteborg

TPL-bolaget DHL Supply Chain hyr nu ytterligare 5 900 kvm i logistikfastighetsföretaget Prologis logistikpark i Torslanda, Göteborg. Med det nya avtalet hyr DHL två hela anläggningar i parken på totalt 36 000 kvm.

DHL Supply Chain har varit hyresgäster i logistikfastighetsföretaget Prologis logistikpark i Torslanda sedan 2005. De har disponerat hela DC4-anläggningen samt en del av DC2. Enligt ett nytt hyresavtal från den 1 december 2021 tar de nu även över hela DC2 och utökar sin befintliga yta med 5 900 kvm.

– Den här expansionen gör det möjligt för oss att konsolidera flera uppdrag till samma byggnad med vår befintliga kund och utöka vår verksamhet på en strategiskt viktig plats. Prologis har varit lyhörda för våra önskemål och vårt goda samarbete har gjort att vi nu både kan expandera i Torslanda och få fasitugheten anpassad efter våra behov, kommenterar Lars Jarlros, affärsutvecklingschef på DHL.

Fastighetsägaren kommer genomföra flera förändringar för att integrera den nya ytan med övriga delar av fastigheten och för att anpassa den efter DHLs verksamhet. Två nya portar ska installeras och en befintlig skiljevägg ska monteras ned. I samband med förändringarna kommer även LED-belysning installeras i hela fastigheten.