Digitalisering minskar Axfoods matsvinn

2020 nådde koncernen rekordlåga 1,26 procent matsvinn. Automatiserade beställningar och handdatorer som identifierar varor med kort utgångsdatum lyfts som några av de initiativ som ligger bakom resultatet.

Tack vare digitalisering ligger för första gången samtliga koncernens kedjor i linje med det övergripande halveringsmålet. Ett exempel på denna digitalisering är automatiserade beställningar av varor. Med hjälp av avancerad analys får butikerna hjälp att beställa rätt mängd varor vid rätt tillfälle. På så sätt undviks både tomma hyllor och för stora beställningar som riskerar att inte säljas.

– Minskat matsvinn är ett av många exempel på när satsningar på hållbarhet leder till förbättrad lönsamhet samtidigt som det gynnar miljön, kommenterar Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

Under 2020 har koncernens kedjor med hjälp av handdatorer kunnat identifiera varor med kort datum att sälja ut till reducerat pris. Utförsäljning av sådana varor har haft stor betydelse för att kunna minska matsvinnet.