Distanshandeln växer när distansen växer

Enligt Folkhälsomyndigheten ska människor jobba hemma om möjligt, och tillhör man en riskgrupp ska man hålla distansen till andra människor. Det här ger stora möjligheter för e-handeln att fylla en ytterligare roll.

E-handeln växer i coronakrisens spår – både i Sverige och utomlands. E-handelsjätten Amazon har planer på att rekrytera 100 000 personer i USA i samband med den ökade mängden e-handel i spåren av coronaviruset, enligt Wall Street Journal.

Coronaviruset spridning i Sverige har medfört en kraftig ökning i e-handelsförsäljningen av särskilt apoteksvaror, FMCG och matvaror. Flera av de matbutiker som finns på nätet har märkt av en stor ökning, av både befintliga kunder som handlar mer och även nya kunder.

– Det är en markant skillnad och utvecklingen de senaste två veckorna kopplar vi ihop med coronasituationen. Istället för att åka till sin butik och utsatta sig för en smittorisk väljer människor att stanna hemma och köpa varorna. Vi ser också ett bunkringsbeteende, folk köper mer torrvaror och konserver, säger Ludvig Anderberg, verksamhetschef på Mat.se till SVT Nyheter.

Rekordvolymer för budfirmor

Last mile-aktören Airmee har sett rekordvolymer till följd av den växande efterfrågan på hemleveranser. Andelen konsumenter som väljer att få sina varor lämnade utanför dörren har ökat kraftigt. Samtidigt har man, liksom många andra bolag vidtagit åtgärder för att minimera risken för spridning av Coronaviruset inom organisationen och bland buden.

– Vi ser att vi har en väldigt viktig roll att spela i att minska spridningen av Coronaviruset eftersom e-handeln generellt och särskilt hemleveranser ökar den sociala distanseringen och därmed spridningen, säger Julian Lee, vd på Airmee, i ett pressmeddelande.

Budfirman har sett en extra kraftig tillväxt senaste två veckorna.

– Det är särskilt apoteksvaror som ökar men även alla andra segment. Bland vissa e-handlare har vi sett en ökning av hemleveranser på 200–300%. Våra 1h-leveranser av apoteksvaror har även ökat kraftigt och många av dessa leveranser går till folk som är sjuka eller i karantän och behöver läkemedel snabbt och smidigt.

Leverera till karantän

Airmee har som många andra bolag tagit åtgärder internt i organisationen och även i verksamheten med åkerierna och buden. Alla anställda och bud uppmanas även att tvätta händerna ofta, undvika större folksamlingar och använda papper för att täcka nysningar och hosta.

– Det har varit flera fall där vi levererat till personer eller familjer i karantän, och vi har där jobbat med e-handlarna för att ta bort eventuella krav på signatur så att paketen kan lämnas utanför dörren för att skydda buden från smitta. Vi har även sett en kraftig ökning bland konsumenter som själva väljer att få varan lämnad utanför dörren genom vår spårningssida, säger Julian Lee.

Tufft för butikshandeln

Samtidigt har delar av den traditionella butikshandeln det tufft särskilt sällanköpshandeln drabbas redan hårt av coronavirusets utveckling med färre kunder i den fysiska handeln och lägre omsättning, och branschorganisationen Svensk Handel välkomnade därför regeringens förstärkta krisåtgärder.

– Vi ser att intäkterna viker och tenderar att vika, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel, till Market om situationen för i synnerhet sällanköpshandelns företag och pekar på vikten av att kunna skjuta upp en del betalningar och reducera kostnader.

Att coronakrisen kan ge digitaliseringen av detaljhandeln ytterligare en skjuts, är ingen långväga spaning.

– Jag tror att vi redan nu börjar se ett skifte i konsumentbeteende i Sverige inom handeln och för leveranser till följd av viruset. På liknande sätt som utbrottet av Sars-viruset var en vändningspunkt för e-handeln i Kina kommer Coronaviruset förändra marknaden. Många människor som tidigare inte handlat online och som saknat kunskap om olika leveransalternativ kommer att förändra sitt konsumtionsbeteende och även sin livsstil, säger Julian Lee.