Dom reglerar hamnanställdas villkor

Hamnkonflikten som plågade särskilt Göteborgs hamn under 2017 är över, efter att parterna 2019 kom överens om att Hamnarbetarförbundet får teckna ett s k andrahandsavtal med arbetsgivarsidan. Men på den lokala sidan har konflikterna puttrat på, idag kom dock en dom som klargjorde att kollektivavtalet mellan Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet reglerar anställningsvillkoren för samtliga hamnarbetare.

I dagens dom slår Arbetsdomstolen fast att kollektivavtalet mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet från 2019 (andrahandsavtalet) inte ger Hamnarbetarförbundet inflytande över löner eller andra anställningsvillkor och inte heller rätt för Hamnarbetarförbundet att teckna lokala avtal om till exempel scheman och andra frågor.

Men Arbetsdomstolen slog också fast att APM Terminals i Göteborg gjort fel när man inte bjudit in Hamnarbetarförbundet till MBL-förhandlingar och hindrat deras skyddsombud att fullgöra sitt uppdrag.

Bakgrunden till tvisten är att Hamnarbetarförbundet under 2019 stämde APM Terminals och Sveriges Hamnar i Arbetsdomstolen eftersom lokalt avtal om nya scheman endast träffats med Transportarbetareförbundet och inte med Hamnarbetarförbundet.

– Sveriges Hamnar har ett förstahandsavtal med Transportarbetareförbundet. I mars 2019 tecknades ett kollektivavtal med Hamnarbetarförbundet, ett så kallat andrahandsavtal. Skillnaden är att andrahandrahandsavtalet inte ger inflytande över anställningsvillkor eller lokala avtal i hamnarna eftersom detta uteslutande regleras i vårt förstahandsavtal med Transportarbetareförbundet, helt i linje med den svenska modellen, kommenterar Joakim Ärlund, förhandlingschef och vice vd Sveriges Hamnar, som ser domslutet som en seger.