Dormakaba flyttar lager till Eskilstuna

Dormakaba, tillverkare av smarta låslösningar, flyttar sina produkter för den nordiska marknaden från det tyska lagret i Wuppertal till nya lokaler i Sverige och Norge. I Eskilstuna etableras ett nytt lagernav för den nordiska och baltiska verksamheten, med högre leveransprecision och effektivare drift som målsättning.

Eskilstuna blir det nya lagernavet för låstillverkarens verksamhet i Norden och Baltikum. Såväl lagerverksamhet som produktion av låssystem flyttas till en nybyggd modern logistikfastighet, där Dormakaba hyr 2 500 kvm lager- och kontorsutrymmen.

Dormakaba är en global leverantör av smarta accesslösningar, baserad i Schweiz. Norden och Baltikum tillhör regionen Scanbalt, som har ett eget utvecklingscenter. Det nya lagernavet i Eskilstuna kommer fortsatt betjänas av EU-lagret i Wuppertal. Flytten gör det möjligt att standardisera och effektivisera produktions- och logistikflöden.

Företaget genomför också en lagerflytt från Oslo till Drammen, där företaget har sin norska huvudverksamhet. Efter flytten kommer produktion av huvudnyckelsystem, inköpsfunktioner och logistik hanteras under ett tak. De nya lokalerna är modernt utrustade och har en hög grad av automation.

Tillsammans förväntas de två lagerflyttarna leda till en högre leveransprecision, effektivare produktionsflöden och kortare ledtider. Flera lastbilstransporter kommer övergå till sjöfrakt, vilket minskar klimatavtrycket. Flytten innebär också en förbättrad arbetsmiljö för företagets medarbetare.