Kylan blev startskott för ny effektmarknad

Nu är det kallt i Stockholm och det har gjort att effekt för första gången handlats på Sveriges första flexibiltetsmarknad: pilotprojektet SthlmsFlex. 353 MWh, motsvarande årsförbrukning av el hos 70 villor, avropades av Vattenfall Eldistribution i söndags och måndags.

Genom att skapa marknadsplatser för flexibilitetstjänster, kan man skapa kapacitet i elnätet, genom att den som har eller skapar ett överskott av effekt, kan sälja den till en annan aktör som har behov av ökad effekt.

I helgen var det Vattenfall, som på grund av kyla och driftläget i stamnätet, såg ett behov och gick ut med en förfrågan i det nya SthlmFlex-nätverket. Totalt avropades 353 MWh (i Stockholm Syd och Stockholm Nord) av Vattenfall Eldistribution för söndag och måndag. Totalt avropades tre olika flexibilitetsleverantörer, ett energibolag, en fastighetsägare och en aggregator (som samlar ihop effekt från ett antal olika elanvändare som har möjlighet att tillfälligt sänka sin användning).

– Det här projektet är unikt ur flera aspekter, inte minst för det nära samarbetet mellan nätägarna och det stora deltagandet från industrier och fastighetsägare. Den nya marknaden är öppen för nya aktörer att delta i och ger prissignaler för flexibilitet med elanvändningen. SthlmFlex är ett viktigt inslag för att minska den ansträngda situationen med kapacitetsbrist i regionens elnät, kommenterar Yvonne Ruwaida, affärsstrateg på Vattenfall Eldistribution.

Sthlmflex

Forskningsprojektet sthlmflex bidrar till ett modernt och dynamiskt energisystem där fler aktörer kan vara med och lösa den kapacitetsbrist som finns i Stockholmsregionens elnät. I den traditionella elhandeln finns  elproducent och elhandlare. På en marknadsplats för effektflexibilitet får elanvändare, elproducenter, företag och hushåll, alla en möjlighet att erbjuda effektflexibilitet  mot ersättning. På så sätt kan effekt frigöras när elanvändningen slår i taket, till exempel under kalla vinterdagar.