Drönare verktyg i bygget av Sörreds logistikpark

Kanonaden Entreprenad tar hjälp av drönare i arbetet med att terrassera ett 30 hektar stort markområde för Bockasjö och Platzers kommande byggnation av fyra logistikbyggnader i Sörred på Hisingen i Göteborg. Markberedning och terrassering kommer att fortsätta i två år till, men från i höst kommer det också att ske parallellt med att byggnationen av logistiklokalerna pågår i det stora området.

– Vi drönarskannar arbetsområdet varje vecka och har gjort det sedan projektet startade i slutet av förra året, säger Fredrik Ahlgren, arbetsledare för Sörredsprojektet på Kanonaden.

– Det ger oss mycket bättre och mer detaljerad information än vi är vana vid och det är verkligen guld värt, till Svensk Byggtidning.

Byggstart i höst

Uppdraget från Bockasjös och Platzers joint venture-bolag omfattar sprängning av 1,2 miljoner kubikmeter berg och utjämning av tomten inför grundläggningen av fyra planerade logistikbyggnader. Markberedning och terrassering kommer att fortsätta i två år till, men från i höst kommer det också att ske parallellt med att byggnationen av logistiklokalerna pågår i det stora området.

Sörreds logistikpark ska omfatta fyra logistikfastigheter på totalt 87 500 kvadratmeter som ska anpassas för respektive hyresgästers behov och önskemål. Detaljplanen tillåter även höglager. Fastigheterna kommer att förses med solceller och miljöcertifieras enligt BREEAM In-use.

Kanonaden Entreprenad, dotterbolag till AF Gruppen, och Bockasjö har tidigare samarbetet i uppförandet av Hisingens Logistikpark. Sammantaget är Kanonaden för närvarande delaktigt i bygget av sju logistikanläggningar i Mälardalen och Västsverige.

– Kanonadens strategiska satsning på anläggningsarbeten för logistikanläggningar möter behovet av ny modern logistik i takt med den växande globala e-handeln, säger Bård Frydenlund, som är koncerndirektör i AF Gruppen Sverige, till Svensk Byggtidning.