DSV investerar i 20 storskaliga automationslager

Tredjepartslogistikern DSV kommer att investera i 20 automatiserade lager i Europa, Nordamerika och APAC. Dessa storskaliga lager gör det möjligt för DSV att erbjuda lagerautomation till företag i alla storlekar, på olika marknader och distributionskanaler – både B2C och B2B. I Sverige planeras än så länge ett lager: det som just nu färdigställs i Rosersberg Stockholm.

Att tredjepartslogistiker investerar i automation, och då gärna Autostore blir allt vanligare. Danska tredjepartslogistikern DSV planerar att bygga 20 automatiserade logistikcenter i Europa, Nordamerika och Asien/Stillahavsområdet under namnet “DSV Fulfilment Factory”.

Anläggningarna ska möta företag inom B2C och B2Bs utmaningar att optimera lagerupplägget för att klara av den ökande efterfrågan på e-handel, och vara strategiskt placerade nära slutanvändarna.

– Med DSV Fulfilment Factory behöver företag inte vara ett multinationellt företag för att få automatiserad, konkurrenskraftig och effektiv lagerhållning. Vi vet att det finns en betydande lucka på marknaden för automatiserade lagerlösningar för företag utan enorma volymer eftersom dessa lösningar, som Autostore, vanligtvis bara är tillgängliga som en enanvändarlösning för företag med en viss skala, förklarar Ronald Poort , vice vd, DSV, i ett pressmeddelande.

Ett globalt e-handelsanpassat TPL-nätverk

De tjugo anläggningarna kommer att placeras nära regionala logistiknav på flera kontinenter. De är alla sammankopplade, vilket innebär att ett företag kan ha sina varor placerade på flera lager över regioner eller kontinenter samtidigt som de bara har en lageröversikt.

DSVs logistikcenter i Rosersberg färdigställs just nu. Foto Klara Eriksson

Sammankopplingen mellan anläggningar ger flexibilitet i plocknings-, paketerings- och leveransprocesserna, eftersom systemet automatiskt väljer produkten på lagret närmast leveransstället för snabb leverans. 

– Vi gör avsevärda investeringar i 20 sammankopplade automatiserade anläggningar på flera kontinenter, så att våra kunder kan få tillgång till den välbehövliga automatiserade kapaciteten. Genom att göra det ger vi företag av alla storlekar möjlighet att få tillgång till DSV:s automatiserade lösningar som matchar deras fluktuerande behov på en marknad eller på flera. Jag tror att en storskalig automatiserad anläggning för flera användare i kombination med logistikkapaciteten med 3PL är ett sällsynt – om inte ett unikt – erbjudande på marknaden, kommenterar Ronald Poort.

DSV Fulfilment Factory kommer att rullas ut i flera etapper. Redan nu är fyra av de tjugo automatiserade lagren i drift, medan ytterligare sex är på gång. Ambitionen är att alla tjugo DSV Fulfilment Factory byggs under de närmaste åren.

Av Klara Eriksson

DSV Fulfilment Factory i drift:

 • Kolding, Danmark
 • Oslo, Norge
 • Helsingfors, Finland
 • Venlo, Nederländerna

Planerade och påbörjade logistikcenter:

 •  Northamptonshire, Storbritannien
 • Duisburg, Tyskland
 • Barcelona, Spanien
 • Toronto, Kanada
 • Köpenhamn, Danmark
 • Stockholm, Sverige


Logistikcenter som ska byggas under de närmaste åren (förväntade regioner):

 • Nordamerika
 • APAC