DSV satsar på stort solcellstak i Landskrona

Danska TPL-aktören DSV utnyttjar den stora takytan på sitt rekordbygge i Landskrona för att installera 100 000 kvm solceller. Anläggningen beräknas få en total effekt på 14 MwP och kommer i första hand driva logistikanläggningen, men även ladda elfordon.

Lagret i Landskrona började byggas 2022 och får rekordstora 175 000 kvm lageryta, där bland andra Danones nordiska logistik ska flytta in. Nu planerar DSV att utnyttja ytan till en 100 000 kvm stor solcellsanläggning på taket som kommer driva anläggningen. Överskottsenergin som produceras kommer lagras i batterier för att bland annat ladda eldrivna fordon. Eventuellt ytterligare överskott kommer överföras till det lokala elnätet.

– Att montera solceller på vårt logistikcenter i Landskrona är ett steg i riktningen att nå DSVs mål om nettonoll i CO2-utsläpp till år 2050. På det här sättet kan vi bidra till att förnybar el produceras och dedikerat arbeta för att minska utsläppen inom de områden vi kan påverka, kommenterar Izabella Arwidson, hållbarhetschef på DSV.

Solcellerna börjar monteras i maj 2024 och driftsätts i februari 2025 med den totala effekten på 14 MwP. Socellerna levereras av Briongruppen och monteras av TAB Byggproduktion.