Dustin installerar solceller på Stockholmslager

E-handlaren och IT-leverantören Dustin installerar en 2 400 kvm stor solcellsanläggning vid centrallagret utanför Stockholm. Satsningen är del i företagets mål att nå noll klimatpåverkan över hela värdekedjan till 2030.

Företagets centrallager utanför Stockholm servar hela den nordiska marknaden. Dustin räknar med att solcellsanläggningen kommer försörja lagret med 40 000 kWh per år, vilket motsvarar 30 procent av elförbrukningen.

Dustins centrallager och produktionshall utanför Stockholm utrustas nu med solceller. Foto Tomas Arlemo

Utöver den nya anläggningen byter de också samtliga gamla armaturer i den 20 000 kvm stora produktionshallen mot moderna och smarta LED-armaturer. Bytet tillsammans med anläggningen gör att företaget bara kommer behöva köpa elektricitet motsvarande 30 procent av den nuvarande förbrukningen i lagret.

– Vi arbetar kontinuerligt med att göra lagret ännu mer klimatsmart. Detta är ett viktigt steg mot vårt hållbarhetsmål att uppnå noll klimatpåverkan i hela värdekedjan till 2030, kommenterar Henrik Lampa, hållbarhetschef på Dustin.

Solcellsanläggningen byggdes av Swede Energy, dotterbolag till Soltech Energy Solutions, och kommer tas i drift under november. Fastigheten ägs av Logicenters.

– Det känns jättebra att vi nu kan sätta ut solcellsanläggningen. Särskilt som vi har genomfört det här projektet tillsammans med Logicenters som är ett spännande företag med ambitiösa hållbarhetsmål, kommenterar Markus Duseus, regionchef för Soltech Energy Solutions.