Dustin sätter skarpt klimatmål

Nu lanserar e-handlaren och IT-leverantören Dustin en ny strategi för hållbarhet och socialt samhällsansvar. Enligt dem själva är man “först i Norden” med att som e-handlare ut med att företaget ska vara helt klimatneutralt till år 2030.

– Rent konkret innebär våra nya mål bland annat att vi kommer att använda oss av klimatneutrala kundleveranser och förlägga vår produktion till fabriker som drivs av sol och vind. Vi kommer också att fortsätta satsa på cirkulära affärsmodeller där återanvändning av hårdvara är en mycket viktig del, säger Henrik Lampa, i ett pressmeddelande.

I den nya hållbarhetsstrategin har Dustin utgått ifrån tre globala utmaningar som hela samhället står inför idag: klimatförändringar, en ohållbar resursförbrukning samt sociala ojämlikheter. Strategin består av tre mätbara mål som innebär att Dustin 2030 ska:

Henrik Lampa. Foto Dustin.
  • vara helt klimatneutrala genom hela värdekedjan.
  • ha ett hundra procent cirkulärt erbjudande.
  • vidtagit sammanlagt hundra åtgärder för att ytterligare förbättra arbetet inom social jämlikhet.

– Vi tror på mångfald och inkludering där vi tar vara på hela talangbasen oavsett kön, ålder och bakgrund. Bara under de senaste fem åren har till exempel andelen kvinnor i Dustins koncernledning gått från nio procent till 50 procent. Samtidigt handlar social jämlikhet även om vilka rättigheter de anställda i våra leverantörers fabriker i Asien har, säger Henrik Lampa.

Dustin tar också arbetet med mångfald och jämlikhet ett steg längre då det framöver inte enbart kommer att inkludera de egna medarbetarna utan vi kommer även ta ett större ansvar för hela leverantörskedjan, från fabrik till medarbetare.

– Vi ser gärna att branschen samverkar mer då vi alla står inför samma utmaningar. För att få en ökad effekt tror jag att branschen har oerhört mycket att vinna på om vi blir ännu bättre på att samarbeta. För att vi på Dustin ska lyckas nå våra högt uppsatta hållbarhetsmål är vi helt beroende av andra aktörer i värdekedjan. Vi kommer därför att göra allt vi kan för att få med oss andra företag som delar våra värderingar och tillsammans göra den här resan, kommenterar Henrik Lampa.

Dustin redovisar hållbarhetsresultaten på samma nivå som de finansiella resultaten och de granskas av bolagets externa revisor.