DWS köper Coops nya centrallager

Nu är det klart att tyska kapitalförvaltaren DWS köper Coops nya centrallager som byggs i Eskilstuna logistikpark. Uppgörelsen innebär att DWS övertar ägandet av tomten och fastigheten, men att Coop själva investerar i automationslösningen.   

I oktober presenterade Coop planerna på att bygga ett 109 000 kvm stor, nytt centrallager i Eskilstuna. Terminalen blir en av Europas största helautomatiserade terminaler för livsmedel, och hjärtat i Coops hela varuförsörjning. Terminalen kommer att förse Coops butiker i hela Sverige med varor inom kategorierna färskvaror, kolonial och nonfood-varor, och automatiseras av SSI Schäfer.  

Ägarskapet var i oktober ännu under förhandling, men idag, tisdagen den 1 december 2020, slöt tillslut Coop Logistik och det tyska kapitalförvaltningsbolag DWS avtal som innebär att DWS, genom sin fastighetsfond EUROPE II, övertar ägandet av tomten och fastigheten.

Coop investerar däremot själva i automationen och logistiklösningen.

Det nya Eskilstunalagret beräknas vara i full drift 2024. Foto Coop Logistik AB.

Initalt skulle Catena ha tagit hela investeringen i både fastigheten och automationslösningen, en investering på totalt 3,7-3,9 miljarder SEK, men i april drog sig Catena ur projektet med hänvisning till det ekonomiska läget.

 – Med DWS får Coop en långsiktig och stabil ägare till fastigheten och en partner som vi ser fram emot att fortsätta utveckla anläggningen tillsammans med, kommenterar Örjan Grandin, vd för Coop Logistik och vice vd Coop Sverige.   erminalen kommer att leverera varor till samtliga Coops cirka 800 butiker, och kommer att hantera färskvaror, kolonial och nonfood-varor.  

Lagret, som beräknas vara i full drift under andra halvåret 2024, ska leverera till Coops ca 800 butiker i Sverige och innebär 400 nya arbetstillfällen plus säsongsnaställda för Eskilstuna. Tomten är 276 000 kvm stor och ligger i Kjula, och terminalen kommer att ha en grundyta på 77 000 kvm. Med entresoler blir lagret 109 000 kvm stort.  

Av Hilda Hultén