Dyrare råvaror vid krig i Ukraina

Ukraina är en stor producent av flera råvaror, inte minst spannmål och bryter ett krig nu ut kan många svenska företag påverkas.

– Ukraina kallas Europas kornbod, och korn är en bristråvara redan idag. Om kriget drar igång så kommer vi märka av brister och prisökningar även här. Det kan få effekt på allt från dyrare ölpriser till HVO- och chaufförsbrist, säger Daniel Ekwall, professor vid Borås högskola.

Uppdatering: Intervjun gjordes onsdagen 23 februari – sedan dess har Ryssland inlett en militär invasion av Ukraina.

Daniel Ekwall. Foto Suss Wilén

Daniel Ekwall är professor vid Högskolan i Borås och forskar i logistik och supply chain management, med fokus på spårbarhet, riskhantering och innovationsprocesser inom främst den textila värdekedjan. I höstas, inför forskningskonferensen Nofoma, publicerade han och den forskarkollegan Gyöngyi Kovacs, professor i humanitär logistik vid handelshögskolan i Hanken, en artikel om effekterna som handelskrig, sanktioner och geopolitiska händelser har på logistik och försörjningskedjor.

– Vi tittade på hur man ut ett forskarperspektiv ska se på de här frågorna. En slutsats var att sanktioner inte har någon större effekt i de här frågorna. Vi har en tydlig handelslinje mellan öst och väst som förstärkts alltmer sedan terrorattacken 9/11, och som gör att handeln mellan företag i Ryssland och väst redan är ganska begränsad, förklarar han.

Risk för brist på spannmål och HVO

Oron för att krig ska bryta ut i Ukraina är påtaglig sedan Rysslands president Vladimir Putin förklarade de två utbrytarregionerna Luhansk och Donetsk om självständiga.

– Vi får se om det blir ett regelrätt krig, det är ofta mer av en gråzon idag. Men att mobilisera militärt och göra sig ovän med resten av världen på det här sättet kostar, och Putin kommer att vilja ha betalning för det – i form av kontroll över Ukrainas råvaror och tillgångar, resonerar Daniel Ekwall.

De ukrainska svartjordarna hör till de bördigaste i världen och Ukraina brukar kallas Europas kornbod. Landet är en av världens största spannmålsexportörer och nummer ett för solrosolja. Exportvärdet på spannmål är nästan lika högt som på stål, landets största exportvara. Dominerande i spannmålsexporten är korn, majs, vete och sojabönor, men även andra grödor och produkter exporteras, som potatis, majs och honung.

– Korn är redan en bristvara i världen, och skulle landet invaderas så kommer naturligtvis jordbruket att stanna av, inget kommer att sås i vår. Det kommer att leda till ännu större brist på bland annat korn.

Men det är inte bara inom livsmedel som Daniel Ekwall ser risker för brister och prisökningar.

– Östeuropa är en stor producent av grön diesel, HVO, och ett krig skulle drabba tillgången och priset även där. Sen har vi många ukrainska medborgare som arbetar i EU, inte minst lastbilschaufförer, och ett krig kan leda till ännu värre chaufförsbrist. Utan chaufförer kommer godset inte fram lika snabbt och billigt som idag.

Sen har vi många ukrainska medborgare som arbetar i EU, inte minst lastbilschaufförer, och ett krig kan leda till ännu värre chaufförsbrist.

Om konfliktområdet begänsas till de östra delarna av Ukraina så blir påverkan på jordbruket inte lika stor. Men rör sig konflikten västerut i landet så effekten på jordbruket blir större, menar Daniel Ekwall. Där finns också många underleverantörer till textilindustrin, bland annat tygfabriker.

Vill åt naturtillgångar

En fullskalig invasion skulle också innebära att Ryssland fick tillgång till de naturresurser som Ukraina har under marken, som till värdet är världens fjärde största råvarureserv. Bland annat olja, gas, järnmalm, titan, kvicksilver och uran.
– Ukraina har Europas största reserv av uran, och det är tacksamt nu när EU har klassificerat kärnkraften som förnybar. Det klart att Ryssland vill komma åt de här resurserna.

Det klart att Ryssland vill komma åt de här resurserna.

– Det är troligtvis framförallt tillgångarna under marken som Putin vill åt, som järnmalm, olja, gas och ädelmetaller. Sen handlar det säkert om att säkra kontrollen över geografiska korridorer och handelsvägar, precis som det alltid gjort. Ryssland är säkert ute efter att ta kontroll över hamnarna kring Svarta havet, särskilt Mariupol.

Världen sluter sig
Bryter ett fullskaligt krig nu ut innebär det även att USAs och EUs hot om sanktioner mot Ryssland sätts i verket. Sanktionerna kan bland annat bestå i att Ryssland utestängs från banksystemen, vilket skulle stoppa överföringar till och från Ryssland. Man kan också stoppa köp av ryska statsobligationer och införa exportkontroller, som går ut på att stoppa produkter som Ryssland är i behov av, exempelvis inom elektronik.

Men enligt Daniel Ekwall har sanktioner troligtvis liten effekt på Ryssland idag:
– Handeln mellan Ryssland och EU och Natoländerna har minskat avsevärt sedan 2014, vilket gjort att Ryssland blivit mer självförsörjande. Det är sällan som sanktioner faktiskt fungerar, det bygger på att de som får sanktionerna på sig är i beroendeställning. Men Ryssland kan svara med att stoppa export av naturgas och olja till Europa, det skulle nog inte vara så kul.

Överhuvudtaget håller världen på att stänga sig alltmer, vilket är oroande för den globala handeln, inte minst för Sverige, menar Daniel Ekwall.

Världen sluter sig alltmer, den utvecklingen har pågått ända sedan finanskrisen

– Världen sluter sig alltmer, den utvecklingen har pågått ända sedan finanskrisen 2008. Sverige ligger riktigt illa till om läget förvärras; vi är enormt beroende av att handeln fungerar och att det geopolitiska läget är stabilt. Dels har vi ett nedmonterat försvar som tar decennier att bygga upp igen, dels har vi en låg självförsörjandegrad för livsmedel och varor, och därtill är vi helt beroende av energitillförsel utifrån.

Utan fossil olja och gas så stannar både transporter och jordbruk i Svergie, påpekar Daniel Ekwall.

– Och så kommer det att fortsätta vara under överskådlig tid. Att bygga upp egen produktion eller minska beroendet tar oerhört lång tid.

Av Hilda Hultén