E-barometern: E-handeln fortsätter öka

E-handeln fortsatte öka andra kvartalet 2021: siffran landade på 16 procent, vilket är högre än Postnords prognos på 10 procent. “Det är en otrolig tillväxt egentligen om vi jämför med 2020. Det är en långsammare tillväxttakt, inte en dämpning” sa Carl-Fredrik Teder, detaljhandelsanalytiker på Postnord vid Retail Day.

Pandemin går förhoppningsvis på sluttampen, men vad väntar nu? Det var frågan som dagens Postnord Retail Day ville besvara. Carl-Fredrik Teder och Arne Andersson, e-handelsrådgivare, började med att påminna om tillväxten för andra kvartalet 2020, som låg på 49 procent. Postnords prognos från tidigare i år var att e-handeln efter pandemin skulle landa på drygt 10 procent, men än så länge verkar e-handelns tillväxt bestå.

– 16 procents tillväxt är en otrolig tillväxt egentligen, om vi jämför med den tillväxt vi ser under 2020. Det är en långsammare tillväxttakt, inte en dämpning. Vi växer ovanpå den 50-procentiga tillväxt vi hade i Q2 2020, sa Carl-Fredrik Teder.

Innan pandemin växte e-handeln med ungefär 15–19 procent varje år. Året då pandemin slog till tog e-handeln ett skutt med en 40-procentig tillväxt för helåret 2020. Tillväxten fortsatte under Q1 2021, men första kvartalet då Sverige började öppna upp något, minskade tillväxten alltså till “bara” 16 procent.

Vi stannar på nätet

De medverkande när rapporten diskuterades menade att siffrorna är ett tecken på att människor inte kommer att återvända till butikerna efter pandemin, utan att vi nu sker ett skifte, där e-handeln blivit en alltmer integrerad del av detaljhandeln.

– 16 procents ökning från den enorma tillväxten 2020 och kvartal ett 2021. Det betyder att det här beteendet är här för att stanna, och det gör att det är så oerhört viktigt att integrera de fysiska och digitala kanalerna, sammanfattade Arne Andersson.

Den fysiska handeln kommer inte att dö. Men den måste spetsa till sig och skapa mervärden, för att kunderna ska tycka det är mer värt att gå i butiker, än att gå i skogen eller umgås med familjen.

– Retail är inte död men “boring retail” är död, sa Annelie Gullström, Product Director Phygital-Solutions, på Bambuser, som utvecklar digitala verktyg för interaktiv, live-streamad shopping.

Nöjdare konsumenter

Något som framgick i kvartalets E-barometer var att leveransalternativen blir allt fler och flexiblare, och att svenska e-konsumenter blir allt nöjdare med hur leveranserna av deras varor sker.

– Det sker en enorm utveckling av last mile, och det uppskattar konsumenterna att få del av, sa Arne Andersson.

E-barometern Q2 undersöker också drivkrafter hos konsumenten vid valet av leveransmetod. Även om det är tydligt i E-barometern att många konsumenter värderar hållbarhetsfrågor så kom ett hållbart leveransalternativ med 50 procent mindre miljöpåverkan sist när det ställdes mot andra alternativ. I stället är det framför allt det flexibla alternativ som paketbox som ökat i attraktivitet sedan förra året. Sett över en fyraårsperiod ökar båda valen av leveransalternativ i checkouten, tillsammans med konsumentens nöjdhet kring leveransen.

– Vi har även undersökt returer och konstaterar att det i år är fler e-handelsföretag, 22 procent, som erbjuder fria returer än året innan, 16 procent. Frågan om fria returer har på senare år blivit omdiskuterad, men vi kan också se att flera e-handelsföretag anser att det är en viktig service för att bygga lojalitet bland kunderna, säger Carl-Fredrik Teder.

Sett till branschkategorier är dagligvaruhandeln med 27 procent i tillväxt kvartalets vinnare, tätt följt av barnartiklar och leksaker på 22 procent och möbler och heminredning på 21 procent. Hemelektronik (18 %), Apotekshandel (17 %), Böcker och media (17 %), Kläder och skor (12 %), Sport och fritid (12 %) och Bygghandel (11 %) ligger relativt jämt i tillväxt.

Av Klara Eriksson