E-handeln av mat stabil under prischocken

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 8,9 procent under mars 2023, jämfört med samma månad 2022, vilket i praktiken innebär en försäljningsnedgång på 10,7 procent, då inflationen samma månad låg på nästan 20 procent. E-handeln av mat har under första kvartalet stabilt på nästan 5 procent – dubbelt så mycket som före pandemin.

Prisökningen för livsmedel och alkoholfria drycker är fortsatt hög och uppgick under mars till 19,7 procent enligt SCB:s Konsumentprisindex. En omsättningsökning på 8,9 procent gör att den prisjusterade försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln kan estimeras till -10,8 procent, enligt marssiffrorna från Svensk Dagligvaruhandel.

– Inflationen är fortsatt på en historiskt hög nivå, även om takten var något lägre i mars. De ökade priserna har tydligt ändrat konsumenternas köpbeteenden, de köper billigare eller färre varor, vilket gör att den prisjusterade försäljningsutvecklingen är kraftigt negativ. I över ett års tid, från mars förra året, har dagligvaruhandeln haft en negativ försäljningsutveckling, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel, i ett pressmeddelande.

Försäljningsutvecklingen i butik uppgick i mars till 9,8 procent jämfört med samma månad i fjol. Försäljningen i e-handeln minskade under månaden med 7,7 procent. Hemleverans minskade med 1,3 procent och upphämtning i butik med 15,3 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i mars till 4,6 procent.

Stabil e-handelsandel

– E-handelsförsäljningen fortsatte att minska under årets första kvartal. Andelen är dock fortfarande stabil, strax under 5 procent. Mars är också den första månaden då försäljningsutvecklingen möter jämförelsetal från en månad utan pandemirestriktioner, avslutar Karin Brynell.

Den totala försäljningsutvecklingen under årets första kvartal uppgick till 9,2 procent, jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningsutvecklingen ökade med 10,7 procent i fysisk butik och minskade med 14,4 procent i e-handeln.

Kalendereffekten beräknas till 0,9 procent för mars och till 0,5 det första kvartalet. Den kalenderkorrigerade försäljningsutvecklingen uppgick därmed till 8,0 procent under mars månad och 8,7 procent för det första kvartalet. Justerat för både prisökning och kalenderkorrigering estimeras försäljningsutvecklingen till -11,7 procent under månaden och -11,4 procent för kvartalet.

 Q1 2023Mars 2023
Total försäljning+9,2%+8,9%
Butiksförsäljning+10,7%+9,8%
E-handelsförsäljning-14,4%-7,7%
E-handel med hemleverans-6,1%-1,3%
E-handel med upphämtning i butik-23,5%-15,3%
E-handelsandel4,7%4,6%
Försäljningsutveckling jämfört med samma period förra året. Källa Svensk Dagligvaruhandel.