E-handeln fortsätter backa

Postnords E-barometer för tredje kvartalet 2022 visar på en fortsatt nedgång inom e-handeln, dock långsammare än för första halvåret 2022. Om pandemieffekten på e-handelstillväxten äts upp av den försämrade konjunktur som följt, återstår att se.

E-handelns tillbakagång efter att restriktionerna kring att handla i fysiska butiker släpptes i början av året har varit dramatisk. Första kvartalet 2022 backade e-handeln med åtta procent jämfört med första halvåret 2021, för tredje kvartalet var siffran fem procent.

E-handelstillväxtens faktiska kurva närmar sig kurvan baserad på historisk tillväxt – i fall pandemin aldrig ägt rum. Källa HUI.

–  Den minskade nätförsäljningen ska ses i perspektiv till den enorma tillväxt som skedde under pandemin. Det vi ser nu är snarare en stabilisering av e-handeln än en negativ utveckling. Faktum är att e-handelstillväxten just nu ligger över sin historiska trendkurva trots nedgången efter pandemin, kommenterar Mathias Krümmel, vd, PostNord Sverige i ett pressmeddelande.

Glappet minskar

Men glappet mellan hur tillväxten förväntades se ut före pandemin, och hur den är idag minskar – drivet av omvärldsfaktorer som inflation, räntehöjningar och höga elpriser. Dock är den (på bilden röda) kurva över den historiskt förväntade trendtillväxten “sannolikt något överskattad”, eftersom den baseras på historiska genomsnitt och inte tar hänsyn till konjunkturen, menar Postnord.

Dessutom har inte hänsyn tagits till inflationen, som ligger långt högre 2022 än 2021, när e-handelstillväxten räknats ut.

Samtidigt pekar alla prognoser på en ytterligare försämrad konjunktur, med negativ BNP-tillväxt 2023 och en återgång i efterfrågan 2024.

Om pandemin kommer att lämna några bestående spår på e-handelnstillväxten, eller om den äts upp av effekten av den försämrade konjunkturen, återstår därför att se – och kvartal fyra blir här intressant att följa.

Prognosen för julhandeln ser dock inte så ljus ut. Svenskarna förväntas köpa julklappar på nätet för 10,6 miljarder kronor, jämfört med 11,4 miljarder 2021. Andelen konsumenter som tänker köpa julklappar på nätet minskar från 63 till 61 procent i jämförelse med förra året och konsumenternas snittbudget för julklappar på nätet med drygt 100 kronor till 2380 kronor per person.

Den tuffa konjunkturen drabbar självklart många e-handlare, och konkurserna inom e-handeln har hittills under 2022 ökat med 59 procent jämfört med 2021.

Apoteksvaror går starkt

Dock skiljer sig utvecklingen av e-handeln mellan olika segment: näthandeln av apoteksvaror går fortfarande starkt och såg en tillväxt på nio procent, medan e-handeln av barnartiklar, hemelektronik och dagligvaror tappar mark.

E-handeltillväxt per segment Q3 2022.

Enligt rapporten är konsumenter mer prismedvetna i år. Var tredje konsument planerar att handla under Black Week och en trend är att allt fler väljer att köpa sina julklappar under den perioden.

– Det finns alltid ett intresse hos konsumenterna av låga priser. Nedgången i e-handeln har medfört att vissa e-handlare sitter på stora varulager vilket i sin tur kan tala för bra erbjudanden till konsumenter. Hur mycket e-handlarna är beredda att rabattera sina varor och bjuda upp till köpfest, återstår att se, kommenterar Mathias Krümmel.

Under Black Week och julhandeln ökar PostNord sin medarbetarstyrka. Under året har antalet servicepunkter till privatpersoner utökats, med bland annat 3 600 paketboxar. Det är en ökning med totalt 1 000 servicepunkter jämfört med samma period 2021. 

Av Klara Eriksson