E-handelns tillväxt 2020: 40 procent

Den svenska e-handelns totala omsättning växte med 35 miljarder under 2020, en ökning på 40 procent – att jämföra med Postnords prognos som sattes före pandemin, på 11 procent. Coronapandemin är den främsta förklaringen till den dramatiska tillväxten. Det visar Postnords rapport E-barometern, årsrapport 2020.

När svenskarna har arbetat hemifrån, spenderat mer fritid hemma, och undvikit fysiska butiker, så har e-handeln blivit ett populärt alternativ för fler svenskar än någonsin tidigare. E-handeln står nu för 14 procent av den totala detaljhandeln.

– Det är betydligt fler konsumenter som har e-handlat under 2020 och den genomsnittliga konsumenten har handlat för betydligt mer pengar. En stor del av ökningen kommer sig av att väldigt många äldre konsumenter har börjat e-handla, i många fall av ren nödvändighet på grund av oro för smittspridning. Men troligtvis kommer en stor del av de här nya konsumenterna fortsätta att e-handla även efter pandemin, kommenterar Carl-Fredrik Teder, detaljhandelsanalytiker på PostNord.

Fördubblad mat-ehandel

Den produktkategori som växt allra mest är dagligvaror, som nästan fördubblat försäljningen på nätet (+95 procent). Näst högst tillväxt var det i kategorin skönhet och hälsa, där apotekshandeln ingår, som växte med 59 procent. Just dessa två produktkategorier var också de som flest äldre konsumenter uppgav att de börjat handla från, i E-barometerns konsumentundersökning.

Det fjärde kvartalet, oktober till och med december, stod för den högsta kvartalstillväxten jämfört med samma period föregående år. Då växte e-handeln med hela 56 procent.

– Delvis har e-handelstillväxten följt oron för att bli smittad av viruset. Högst oro uppmätte våra konsumentundersökningar i november och december. Det var också då e-handeln växte som mest, säger Carl-Fredrik Teder.

Flest konsumenter handlade produkter i kategorin skönhet och hälsa, 41 procent av svenskarna under en genomsnittlig månad. Näst mest populära kategori var kläder och skor (39 procent). Tillväxten för kläd- och skoförsäljningen på nätet var dock betydligt lägre än för många andra produktkategorier, vilket är ett resultat av att hela branschen haft ett tufft år på grund av inställda sociala sammankomster.

Knappt hälften av konsumenterna (46 %) har handlat något begagnat på nätet under 2020. Flest har handlat begagnade möbler eller heminredning, följt av kläder och skor. De största sajterna för begagnat var Tradera, följt av Facebook och därefter Blocket.

Lugnare tillväxt 2021

Postnords prognos för e-handelns tillväxt 2021 blir 7 procent – med åtanken att en viss pandemieffekt kommer finnas även kvartal 1 2021, och att samhället kommer kunna återgå till ett någotsånär normaltillstånd efter midsommar.

Några siffror från rapporten

  • E-handeln växte med 40 procent under 2020. Under fjärde kvartalet var tillväxten som högst och växte med 56 procent jämfört med 2019.
  • Mest växte dagligvarorna på nätet, där det nästan skedde en fördubbling (95 %), följt av möbler och heminredning (63 %) och skönhet/hälsa (59 %).
  • 76 procent av svenskarna (18-79 år) e-handlade under en genomsnittlig månad. I november och december var andelen som högst, hela 85 procent.
  • 50 procent av svenskarna (18-79 år) har börjat handla nya typer av produkter på grund av coronapandemin. Allra flest har börjat handla hälso-/apoteksartiklar (19 % av konsumenterna) följt av dagligvaror (15 % av konsumenterna).