E-handelsboomen fortsätter

Trycket över hela landet fortsätter vara högt på e-handeln till följd av pandemin. Under jul och mellandagar har e-shoppade julklappar och onlineinköp resulterat i rekordvolymer med paket – nivåer som fortsätter in på det nya året.

Under årets första vecka hanterade de lokala ombuden nära 2 miljoner in-och-utlämningar, en ökning med hela 21 procent, jämfört med motsvarande vecka i fjol. Postnord ber återigen konsumnterna att hämta ut sina paket i tid för att underlätta för de 2000 ombuden runt om i landet. 

– Vi kommer ha fortsatt mycket att göra. Vi förutspådde ett högt tryck både vad gäller in-och-utlämningar av paket under hela januari, men siffrorna vi ser från årets första vecka toppar alla prognoser. Rekordnivåerna från december fortsätter in i januari och allt talar nu för att vi kommer se en fortsatt mycket stark utveckling under hela 2021, speciellt under det första kvartalet, kommenterar Mathias Olsson, chef för Postnords ombudsnät.

Totalt sett hanterade Postnords ombud 1 971 065 paket under årets första vecka (4/1 – 10/1). Vad gäller paketvolymerna fördelat per län har volymerna i stort följt befolkningstätheten. Stockholms län hanterade flest paket under perioden, hela 506 979 paket, följt av Västra Götalands län, med 326 481 paket och Skåne län med 276 229 paket. Malmborgs i Limhamn, Skåne, var dock det ombud i Sverige som hanterade allra flest paket under tidsperioden, med 5 569 paket.

– De fortsatta rekordvolymerna vi nu ser gör att de rekommendationerna vi gick ut med innan jul kvarstår. Underlätta för ditt lokala ombud genom att hämta ut ditt paket så snart du får din avisering, förbered din upphämtning/inlämning genom att identifiera dig i appen och planera gärna att besöka ditt ombud utanför rusningstid mellan klockan kl.15.00-18.00 för att undvika trängsel, kommenterar Mathias Olsson.

Antal paketutlämningar/län hos PostNords ombud
*
Under perioden: 4 januari – 10 januari 

STOCKHOLMS LÄN 506 979
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 326 481
SKÅNE LÄN 276 229
ÖSTERGÖTLANDS LÄN 84 056
UPPSALA LÄN 75 717
JÖNKÖPINGS LÄN 62 801
HALLANDS LÄN 59 841
SÖDERMANLANDS LÄN 54 335
ÖREBRO LÄN 54 152
DALARNAS LÄN 51866
GÄVLEBORGS LÄN 49 844
VÄRMLANDS LÄN 48 566
VÄSTERBOTTENS LÄN 47 040
VÄSTMANLANDS LÄN 46102
NORRBOTTENS LÄN 45 432
VÄSTERNORRLANDS LÄN 41 870
KALMAR LÄN 41 531
KRONOBERGS LÄN34 767
BLEKINGE LÄN 29085
JÄMTLANDS LÄN 23848
GOTLANDS LÄN 10 523
TOTAL 1 971 065