E-handelspaket kan ta tåget

Pandemin har lett till minskat tågresande på kort sikt, men kommer vårt tågresande även att påverkas långsiktigt? Kan i så fall kapaciteten användas för att möta det ökade behovet av miljövänliga transporter? Mjukvaruleverantören Silverrail satsar på innovation för att sammankoppla transporter av både passagerare och gods och Vinnova beviljar bidrag till projektet.

Coronaviruset har inneburit högtryck för många e-handlare och antalet pakettransporter ökar. En stor del av transporterna sker via lastbilstransporter. Att välja transport med tåg är miljövänligt men passar sällan kraven på flexibilitet och on demand som e-handlarna efterfrågar. En viktig orsak är att existerande tjänster för tågtransport av gods fokuserar på större partier. Samtidigt har tågoperatörerna sett passagerarantalet sjunka drastiskt och även om kurvorna nu börjar vända något innebär distansieringen att man kör med lägre beläggning, vilket påverkar intäkterna.

Med en ny flexibel lösning för transport av gods på passagerartåg öppnas en möjlighet för klimatbesparingar vid transporter samtidigt som intäktströmmarna för tågoperatörer till viss del kan stabiliseras även när personresorna minskar. När tågbolagen enkelt kan sälja sin tillgängliga transportkapacitet till andra aktörer, framförallt last-mile bolag inom e-handel, kan man täcka upp för skiftningar i efterfrågan på kort och lång sikt.

Silverrails pilotprojekt sker i samarbete med Snälltåget som bidrar med tågoperatörens synvinkel och kravställningar och logistikföretaget Airmee som engagerar sig som en del av sin strategi för att kunna tillhandahålla fossilfria transporter från dörr till dörr. Med i projektet finns också Innovation 360 för att bistå med struktur och processer i innovationsarbetet. Vinnova finansierar.

– Kombinationen av passagerar- och godstrafik är i sig inte ny, det finns goda exempel på detta, tex bussgods. Det har dock aldrig gjorts på tåg i modern tid och vi tycker att det är hög tid för det här nu. Vårt mål är att ha en lösning färdig i god tid till julhandeln, en lösning som innebär klimatneutrala transporter som enkelt kan skalas upp, både i Sverige och i andra länder, kommenterar Maria Perman, Affärsutvecklare på Silverrail Technologies.