E-handlare ställer in eller om Black Friday

Pricerunner har tagit tempen på svensk e-handel. Resultatet pekar på att e-handlarna anpassat årets Black Friday-rea efter fraktstörningarna, men ändå tror på ökad försäljning mot förra året. Dessutom verkar de inte nämnvärt märka av Amazons närvaro på marknaden, men ägnar uppmärksamhet åt klimatfrågan och klimatsmarta leveranser.

Fyra gånger om året genomför Pricerunner med hjälp av YouGov en undersökning för att ta temperaturen på hur Sveriges e-handlare ser på sin egen verksamhet under de senaste månaderna och framåt för att tillsammans sammanställa E-handlarindex. Sammantaget hamnar e-handlarindex för årets tredje kvartal på 65,4. Det här är något högre än föregående kvartal (61,5), men fortfarande bland de lägre nivåerna sedan Pricerunner började kartlägga E-handlarindex.

– Till följd av pandemin och restriktionerna under samma period i fjol fullkomligt exploderade e-handeln, vilket innebär att återförsäljarna har tuffa siffror att jämföra sig mot i år när samhället öppnat upp igen. Att vi ser en ökning över huvud taget är därför uppseendeväckande, kommenterar Nicklas Storåkers, vd för PriceRunner, i ett pressmeddelande om rapporten.

Halvledarbristen får var tionde e-handlare att skippa Black Friday

Utöver att kartlägga e-handlarindex passar PriceRunner även på att fråga e-handlarna om andra, aktuella ämnen, såsom den rådande fraktkrisen.

Mer än en tredjedel av e-handlarna vittnar om att de haft leveransproblem till följd av halvledarbristen. Av dem svarar 43 procent att de på något sätt kommer korrigera sin strategi under Black Friday på grund av problem med att få in produkter i lager. Utöver det svarar var tionde e-handlare som upplevt problematik med halvledarbristen att de inte kommer delta i Black Friday-rean över huvud taget.

Trots tomma hyllor säger 44 procent av de svenska e-handlarna att de tror på tillväxt under årets Black Week: i snitt tror svenska e-handlare på en tillväxt på nio procent i jämförelse med föregående år.

Amazon liten påverkan

Pricerunner har även frågat e-handlarna om konkurrensen från Amazon. Enligt deras egen statistik ligger Amazons priser i Sverige i genomsnitt 19 procent högre än det billigaste priset på Pricerunner.

– Det är lätt att tro att Amazon kommer dominera på varje marknad de lanseras på, som i USA, Storbritannien och Tyskland. Men tittar vi på länder där de lanserat under senare år har de bara fått ett par procents marknadsandelar. Amazons priser i Sverige är i snitt 19 procent dyrare än det billigaste priset på Pricerunner, kommenterar Nicklas Storåker.

I stället säger två tredjedelar av e-handlarna att lanseringen av Amazon.se inte har påverkat deras verksamhet över huvud taget, och enbart fem procent uppger att de tappat kunder till sajten.

Någonting som påverkar e-handlarna desto mer är hållbarhetstänk, både när det kommer till ett miljömässigt och etiskt perspektiv. I PriceRunners undersökning svarar en fjärdedel att de planerar införa fler hållbara alternativ framöver, och 12 procent har redan eller kommer introducera fler möjligheter till klimatsmarta leveranser under året.

En tiondel menar däremot att de redan har tillräckligt många hållbara alternativ på plats för sina kunder, och 24 procent kommer inte införa fler hållbara alternativ under året.

Information om undersökningen

Pricerunners E-handlarindex är en kvartalsvis onlineundersökning som genomförs av YouGov bland ett urval av Pricerunners 7 400 butiker. Undersökningen genomfördes online av opinions- och marknads-undersökningsföretaget YouGov 28 september – 10 oktober, 2021. Totalt deltog 103 av PriceRunners e-handlare.