EAB förvärvar Lecor Stålteknik AB i Kungälv

EAB i Smålandsstenar förvärvar Lecor Stålteknik AB i Kungälv. Förvärvet sker i syfte att kunna säkerställa EABs kundåtagande även i fortsättningen vad gäller kvalitativa stålkonstruktioner med hög leveranssäkerhet. “Vi behöver ytterligare produktionskapacitet” säger Per-Åke Andersson, vd och delägare för EAB.

Lecor Stålteknik erbjuder en av Sveriges modernaste produktionsanläggningar av prefabricerade stålkomponenter för bygg, industri och entreprenad och har under lång tid varit leverantör till EAB. Nu förvärvar EAB bolaget, för att kunna säkra ytterligare produktionskapacitet för de många lagerprojekt som väntar för EAB.

– Vi har under lång tid haft en kraftfull tillväxt inom vårt affärsområde Stålbyggnader, med betoning på omfattande projekt inom framför allt centrallager. Vi ser också en allt större geografisk spridning för våra projekt. Vi har byggt ut våra produktionslokaler i Smålandsstenar vid flera tillfällen, men behöver ytterligare produktionskapacitet för att kunna fortsätta vara den trygga leverantör som ingår i vårt kundlöfte, säger Per-Åke Andersson, vd och delägare EAB, i ett pressmeddelande.

Vi har under lång tid haft en kraftfull tillväxt inom vårt affärsområde Stålbyggnader, med betoning på omfattande projekt inom framför allt centrallager

Samarbetet med leverantören Lecor har pågått under en längre tid, som en kompletterande leverantör till EAB när det gäller stålkonstruktioner.

– Vi vet därför vilken hög kapacitet och kvalitet de alltid tillhandahåller. Lecor är ett väl inarbetat namn och starkt varumärke på marknaden förknippat med hög kunskap, kvalitet och leveranssäkerhet, kommenterar Per-Åke Andersson.

Fabrik i Kungälv

Lecor Stålteknik AB grundades 1965 och är lokaliserat i “en av Sveriges modernaste” produktionsenheter, på 6700 kvm i Kungälv, vilket innebär att EAB kan få ut full produktionskapacitet direkt, utan några större investeringar.

– Det är av stor betydelse för oss, då vi har en betydande orderstock med både pågående och planerade projekt. Placeringen i Kungälv ser vi också som en fördel eftersom vi har många kunder och projekt i Västra Götaland-regionen.

Lecor har hars edan 2010 ingått i BE Group och har 35 medarbetare som omsätter 82 MSEK (2021). Företaget kommer att vara ett helägt dotterbolag till EAB AB och fortsättningsvis verksamma under namnet Lecor Stålteknik AB.

– Det finns ett ansenligt kunskapskapital inom stålbyggnation hos medarbetarna i Lecor och vi ser
verkligen fram emot utökad kunskapsöverföring mellan bolagen när vi nu ingår i samma företagsfamilj.