Early Bird krokar arm med Iboxen

Näst ut att leverera till Iboxens paketboxar är Early Bird. Uppstickaren Iboxen planerar att ställa upp 50 000, transportörsoberoende boxar, över hela Sverige.

– Med iboxen växer en helt ny transportörsneutral infrastruktur fram som skapar väldigt många möjligheter och löser stora delar av de problem som idag finns inom e-handeln, dessutom med ett starkt hållbarhetsperspektiv. Early Bird tänker i högsta grad vara delaktiga att bidra till detta nät, och ser fram emot att göra Iboxen till en naturlig del av vår tjänsteflora, kommenterar Julia Larsson, försäljningschef, Early Bird/MTD

Iboxen paketboxar kommer att finnas tillgänglig på såväl landsbygd som storstad där Early Bird redan finns och verkar. Leveranserna kommer att ske med befintligt distributionsnät vilket innebär en mer hållbar leverans till konsument.

– Early Bird är bara en av de distributörer som vi kommer att samarbeta med framöver och vi är såklart jätteglada att de vill vara med oss från start. De brinner lika mycket för hållbarhet som vi på Iboxen gör så samarbetet känns väldigt
naturligt, kommenterar Anders Holm, vd Iboxen.