Early Bird och Dooris vill bli ett

Early Bird, f d MTD, och norska Helthjems svenska leveranstjänst Dooris vill bli ett och samma bolag. Båda bolagen använder sig idag av mediehusens tidningsdistributionsbolag för sina leveranser. Fackliga förhandlingar har inletts.

Det har inte varit helt lätt att reda ut vad som skiljer Early Bird och Dooris åt då de använder sig av samma distributionsnätverk och har vissa ägare gemensamt. Leveranstjänsten Dooris startades av norska leveransbolaget Helthjem och ägs till lika delar av Bonnier News och Schibsted. Early Bird AB ägs av Sveriges största mediehus, Bonnier News, Schibsted, NTM, Stampen Media, Gota Media, NWT Media och VK Media.

Framöver kommer det bli enklare då alla parter för avsikt att slå ihop de båda verksamheterna under det gemensamma varumärket Early Bird, och man därför idag har inlett fackliga förhandlingar. Early Birds nuvarande vd Pelle Lönn föreslås fortsätta som vd i det sammanslagna bolaget.

– Early Bird och Dooris har idag liknande tjänsteportfölj och det känns naturligt med ett samgående, där alla fantastiskt duktiga medarbetare från båda bolagen kan fortsätta utveckla ännu vassare tjänster tillsammans. Allt för att göra näthandlande kunders upplevelse så bra och smidig som möjligt, kommenterar Pelle Lönn, nuvarande vd Early Bird.

Satsar framåt tillsammans

Båda bolagen gör idag samma sak: Dooris har varit Helthjems svenska leveranstjänst med morgondistributionen och Early Bird var från början mediehusens varumärke för e-handelsleveranser med morgondistributionen, nu är det namnet på hela f d MTD.

– Både Early Bird och Dooris ökar i volym, trots att den svenska e-handelsmarknaden bromsat in under 2022. Ambitionen med ett samgående är att vi ska kunna nyttja den bästa tekniken och kompetensen från båda bolagen. Detta för att skapa en ännu bättre tjänst med snabba och smidiga leveranser för slutkund och fortsätta öka våra marknadsandelar, säger Gustaf Öhrn, styrelseordförande Early Bird i ett pressmeddelande.

Idag har både Early Bird och Dooris väl utvecklade pakettjänster, exempelvis hem-till-hem-lösning för konsumenter i den växande återbruksmarknaden. Undersökningar visar också att e-handelskonsumenter i allt högre grad vill ha sina paket hem till dörren istället för att köa hos ett ombud.

– Ingående parter har en gemensam syn på paketmarknaden och vad som krävs framåt när det kommer till att arbeta smart och hållbart. Marknaden är under konsolidering och genom ett samgående kommer vi kunna bygga en ännu bättre och starkare position – tillsammans och under ett gemensamt varumärke, kommenterar Anders Eriksson, vd Bonnier News.

– Med paketleverans i hela landet före frukost har Early Bird, Dooris och alla vi delägare ambitionen att ta en stark position i Sverige. Helt i linje med Helthjem i Norge, som vi på några år utvecklat till en värdefull e-handelspartner med närmare 20 procents marknadsandel. Vår avsikt är nu att ta med oss dessa erfarenheter för att tillsammans bygga ett gemensamt bolag, kommenterar Cathrine Laksfoss, vd Schibsted Ecommerce & Distribution.