East Capital förvärvar lager i Vilnius

East Capital Real Estates har genom en av sina fonder förvärvat Jankiskiu 52 Center, ett modernt logistikcenter på 13 000 kvm, beläget i närheten av centrala Vilnius, Litauen. Förvärvet är fondens första i landet.

Jankiskiu 52 Center inrymmer logistik, lätt industri och distribution och har en total uthyrbar yta på cirka 13 000 kvadratmeter, 15 minuter från centrala Vilnius och i nära anslutning till Vilnius västra förbifart och motorvägen Vilnius-Klaipeda A1. Centret är fullt uthyrt till fyra hyresgäster. Fastigheten uppfördes 2016 samt 2018 och certifierade med BREEAM “Very Good”.

– Förvärvet är helt i linje med fondens avkastnings- och diversifieringsmål, både geografiskt och segmentsmässigt, och vi är glada över att fastigheten inrymmer välrenommerade hyresgäster och internationella varumärken med ett starkt engagemang för miljömässig hållbarhet. Fastighetens ”last-mile”-läge gör den optimal som distributionscenter och vi ser en stark och uthållig efterfrågan i detta segment, samt är mycket glada att ta addera denna fastighet till vår logistikportfölj, kommenterar Albin Rosengren, partner på East Capital och ansvarig för East Capital Real Estate.

Bolagets målsättning är att hela portföljen om 400 000 kvadratmeter ska vara certifierad inom en snar framtid. Tidigare har SEBs estniska huvudkontor i Tallinn förvärvats och totalt planerar East Capital att investera totalt EUR 400–500 miljoner, i fond IV, som lanserades i slutet av 2019, med fokus på fastigheter i Baltikum och Centraleuropa. East Capital Real Estate-teamet är baserat i Stockholm, Tallinn, Riga och Vilnius.