East Capital Real Estate förvärvar mark för stort logistikprojekt i Tallinn

East Capital Real Estate har förvärvat 30 hektar mark utanför Tallinn för ett nytt logistikprojekt. Logistikläget är eftertraktat för bolag inom logistik, distribution och lätt industri i Tallinn. Byggrätten gäller 150 000 kvm logistikanläggningar med en färdig detaljplan.

East Capital Real Estate är en av de största ägarna och förvaltarna av moderna logistikfastigheter i Estland. Förvärvet av marken i Tallinn understryker bolagets engagemang som den ledande fastighetsförvaltaren i regionen. Bolaget nu kan öka sitt fotavtryck till 350 000 kvm och möjliggör för nya, flexibla och moderna lösningar inom logistik och lätt industri.

– Förvärvet av förstklassig mark för logistikbyggnation markerar starten på ett nytt kapitel för East Capital Real Estate och stärker ytterligare bolagets position inom logistikområdet. Vi ser fram emot att kunna erbjuda såväl nuvarande som nya hyresgäster de bästa möjliga lokalerna i ett utmärkt läge i Tallinn, kommenterar Albin Rosengren, partner på East Capital Group.

Marken är belägen vid korsningen mellan Tallinns ringled och den motorväg som leder till landets näst största stad Tartu – ett högt värderat läge för bolag inom logistik, distribution och lätt industri i den estniska huvudstaden. Dessutom har marken goda förbindelser till flera andra viktiga motorvägar och kollektivtrafik, samt ligger i nära anslutning till den plats där IKEA ska etablera ett nytt varuhus. Byggrätten gäller för 150 000 kvm logistikanläggningar med en redan framtagen detaljplan, vilket gör marken redo för utveckling.