Echandia konverterar Kosterfärja

Det Solnabaserade Echandia Marine, utvecklare av avancerade batterisystem för sjöfart och industri, har tecknat sin första svenska order. Avtalet gäller konvertering av en av rederiet Koster Marins passagerarfärjor som trafikerar Kosteröarna.

I februari i år landade det svenska energiteknikföretaget ett kontrakt för att bygga batterisystemen till en ny flotta av kollektivtrafikfärjor som ska trafikera Rotterdamområdet i Nederländerna. Nu har de tecknat avtal med västsvenska Koster Marin om att i ett första steg konvertera en av rederiets sex dieseldrivna passagerarfärjor till eldrift. Färjorna trafikerar Kosteröarna i Bohuslän och ordern är företagets första i Sverige. Värdet uppgår till 6,8 miljoner kronor.

Magnus Eriksson, grundare av Echandia Marine, är tidigare ubåtskonstruktör på Försvarets Materielverk. Foto Echandia.

– Vi är stolta att nu, tillsammans med Koster Marin, ta vårt första steg in på den svenska marknaden där elektrifieringen av den maritima sektorn gått betydligt långsammare än i exempelvis Norge och Danmark. Vi ser en global acceleration i takt med en tilltagande elektrifieringstrend och stora klimatinvesteringar. Allt fler upphandlare kräver till exempel utsläppsfria flottor för exempelvis kollektivtrafik, kommenterar Magnus Eriksson, vd för Echandia Marine.

Batterisystemet är specifikt utvecklat för maritimt bruk och byggs på LTO-batterier (Litium-titanat). Konverteringen ska spara ca 700 ton CO2-ekvivalenter per år och göra färjan helt utsläppsfri. Systemets höga säkerhet och låga vikt för slutinstallationen var avgörande för rederiet.

– Vi sparar 1-2 ton i totalvikt för systemet jämfört med andra leverantörer, samtidigt som vi får ett system med högsta säkerhet och nollutsläpp av växthusgaser. Vi är stolta över att använda eldrift och jag ser fram emot att jobba med Echandia i vårt fortsatta omställningsarbete för att leverera helt utsläppsfri färjetrafik, kommenterar Håkan Eriksson, vd och grundare av Koster Marin.

Konverteringen genomförs med stöd från Klimatklivet.