Efter olycksveckan: regeringen vill se fler inspektioner

Förra veckan omkom åtta personer i arbetsplatsolyckor i Sverige. Och antalet omkomna hittills i år är det högsta sedan 2011. Regeringen vidtar åtgärder för att öka antalet inspektioner på arbetsplatser.

I förra veckan skedde en fruktansvärd arbetsplatsolycka i Ursvik, Stockholm där en bygghiss ramlade ner och fem personer omkom. Samma vecka omkom två anställda hos en underleverantör till Northvolt i en olycka med en kranbil. Olyckorna utreds nu i flera parallella utredningar och regeringen planerar nu att lägga mer pengar på inspektioner av arbetsplatser.

– Alla har rätt att komma hem från sitt arbete. Olyckorna i Ursvik och i Skellefteå denna vecka är djupt tragiska. Varje dödsolycka är ett misslyckande. Det är tydligt att dödsolyckorna måste minska, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg, i ett pressmeddelande.

Byggbransch i skugga

Två av de fem personer som förolyckades i Ursvik uppges ha varit ukrainare. En person var rysk medborgare, den fjärde var från Afghanistan och den femte en ung man från Sundsvall, enligt Aftonbladet.

Journalisten och författaren Liza Alexandrova-Zorina, som granskat branschen, menar i en artikel i Aftonbladet att byggbranschen blivit “laglöst land”, där människor av andra nationaliteter utnyttjas och inte vågar berätta om missförhållanden av rädsla att förlora sin försörjning, eller mer än så. Kedjan av underleverantörer blir så lång att arbetsgivaransvaret urholkas.

– Sverige vill ha billig arbetskraft och det finns människor som utnyttjar det, säger hon i intervjun med Aftonbladet.

Fler inspektioner

Regeringen presenterade på fredagen nyheten om att man vill stärka det förebyggande arbetet mot arbetsplatsolyckor, bl a genom att Arbetsmiljöverket genomför fler fysiska oanmälda inspektioner, ett förslag som välkomnades av branschorganisationen Byggföretagen.

– Byggföretagen välkomnar fler oanmälda arbetsplatskontroller. Vi vill även se lättnader i sekretesslagstiftningen för att myndigheter ska kunna dela mer information med varandra. Möjligheten till kontroll och uppföljning är grund­läggande för att identifiera oseriösa aktörer på arbets­marknaden, kommenterar Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen

Från den 1 januari 2025 träder Arbetsmiljöverkets nya regler för att öka säkerheten i bygg- och anläggningsprojekt i kraft. De nya reglerna tydliggör bland annat roller, ansvar och uppgifter för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar.

– Den seriösa delen av branschen ser fram emot detta, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för branschorganisationen Byggföretagen, som välkomnar fler inspektioner.

Byggföretagen representerar drygt 4 000 av totalt 100 000 bygg- och anläggningsföretag i Sverige.