Egenproducerad el kan rädda regionala flygplatser

En ny rapport från Sweco tillsammans med Härjeåns elnät och Härjedalen Svegs flygplats visar på hur solcellsparker vid regionala flygplatser kan bidra vid omställningen till elflyg och samtidigt rädda de regionala flygplatserna ekonomiskt.

Elflyg har sett allt fler satsningar och Trafikverket ser det som ett möjligt industriprojekt i en bransch som kommer växa. Kapacitetsbrist i elnätet och svårigheter med att lagra energi är dock några av de hinder som måste överbryggas för en omställning. Dessutom kämpar idag många flygplatser ekonomiskt på grund av pandemin.

Annie Olofsson, energikonsult på Sweco, har i en ny rapport studerat hur den regionala flygplatsen i Sveg skulle klara av att hantera eldrivna flygplan. Rapporten visar att energianvändningen kommer öka markant i jämförelse med den nuvarande elanvändningen. Egen elproduktion på flygplatsen genom solceller skulle till viss del kunna möta det ökade elbehovet.

– Flyget står inför en betydande förändringsresa till omställning mot eldrivna flygplan. Idag ser vi tecken på kapacitetsbrist i systemet som gör att vi behöver se över hur flyget ska kunna klara den omställningen. Här verkar egenproducerad solel på plats på flygplatsen vara en både ekonomisk och klimatsmart del av lösningen, kommenterar Annie Olofsson.

Även om solel bara kan tillgodose en del av behovet så menar studien att en investering i solcellsparker kan vara positiv för de regionala flygplatser som idag är hårt ansatta efter pandemin. Både den producerade elen och att arrendera ut mark i anslutning till flygbanor kan generera intäkter.

– Marken som finns runt de regionala flygplatserna är idag obrukbar för kommunerna att bygga bostäder eller liknande, men förutsatt att det går att hantera riskerna ur ett flygperspektiv bör solcellsanläggningar vara ett effektivt sätt att använda marken, kommenterar Magnus Lindén, energiexpert på Sweco.

Om rapporten

Rapporten som studerar Härjedalen Svegs flygplats är ett examensarbete utfört 2020 av Annie Olofsson på Lunds tekniska högskola (LTH). Hon har tillsammans med Magnus Lindén, energiexpert på Sweco och kunderna Härjedalen Svegs flygplats och Härjeåns elnät, studerat och räknat ut hur väl Härjedalen Sveg skulle klara att köra samtliga avgångar med elflyg. Studien visar att det i dagsläget inte är möjligt att genomföra omställningen enbart på solel, utan att det krävs stöd från elnätet. Samtidigt pekar rapporten på vilka möjligheter som finns beroende på hur lagringsmöjligheterna kommer att utvecklas.