Einride får tillstånd för autonoma lastbilar i USA

Svenska teknikföretaget Einride blir först med att få tillstånd från den amerikanska myndigheten NHTSA att köra elektriska och autonoma lastbilar på allmän väg i USA. Tillståndet är en milstolpe både för företaget och den amerikanska transportindustrin.

Teknikföretaget har fått tillstånd från den amerikanska motsvarigheten till Transportstyrelsen, National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), att köra sina förarlösa pods på allmän väg i USA. Med tillståndet säkrat kommer Einride genomföra en pilot tillsammans med kunden GE Appliances senare i år.

– Einride Pod är en ny typ av fordon som aldrig tidigare setts på allmän väg i USA och tillståndet är en milstolpe för den amerikanska transportindustrin. Den autonoma och elektriska tekniken i vår pod kommer inte bara att revolutionera transporterna, utan också skapa tusentals jobb och bidra till att USA förblir konkurrenskraftig, kommenterar Robert Falck, vd och grundare av Einride.

Piloten är planerad till tredje kvartalet 2022 och kommer genomföras i anslutning till GE Appliances tillverkningsanläggning i Selmer, Tennessee, för att komplettera existerande logistikflöden som drivs tillsammans med Einride. Fordonen kommer köra på allmänna vägar med blandad trafik. Piloten kommer även innefatta förflyttning av varor och samordning med team på olika lager för lastning och lossning.

Einride rullade ut den första eldrivna autonoma lastbilsflottan på amerikansk mark i samarbete med GE Appliances under 2021, då inne på bolagets anläggningar.

Utökat samarbete med Oatly

Einride har elektrifierat Oatlys skånska transporter sedan 2020. I början av juni 2022 utökade företagen samarbetet genom att införa Einrides ellastbilar (med förare) i Oatlys nordamerikanska fordonsflotta. Oatly kommer förses med fem uppkopplade elektriska lastbilar, laddinfrastruktur och uppkopplade tjänster, varav allt drivs av Einrides operativsystem Saga.

De fem lastbilarna beräknas spara in 400 000 kg CO2 under det första året, jämfört med de tidigare diesellastbilarna.