Einride säkrar halv miljard USD i finansiering

Einride säkrar 500 miljoner USD i finansiering för att accelerera utvecklingen av hållbar fraktmobilitet. “Viktig milstolpe i finansieringen av tunga elektriska fordon”, kommenterar Gordon Beck, på Barclays.

Tech-företaget Einride, som utvecklar elektriska och autonoma fraktlösningar på väg, har säkrat 500 miljoner USD i finansiering genom en c-runda och lånefinansiering. Lånefinansieringen är den hittills största för tunga elektriska fordon.

– Det är hög tid att inte bara utveckla utan även påskynda implementeringen av teknik som kommer att skapa ett renare, säkrare och mer effektivt sätt att frakta. Vi har skapat Einrides ekosystem som det mest motståndskraftiga och framtidssäkra sättet att elektrifiera dagens transporter. Med stöd från våra investerare och delad tro på detta viktiga uppdrag kommer vi att fortsätta driva innovativ förändring av global frakt i stor skala, kommenterar Robert Falck, grundare och vd för Einride.

För framtida fordon

Lånefinansieringen på 300 miljoner USD möjliggörs av Barclays Europe, och inleds med en initial finansieringsfacilitet om 150 miljoner USD med start i januari 2023. Lånefinanseringen säkerställer långsiktig finansiering av Einrides nuvarande och framtida flottor av tunga elektriska fordon. Kapaciteten hos dessa fordon nyttjas av Einrides kunder som en del av Einrides transportlösningar. 

– Det här är en viktig milstolpe i finansieringen av tunga elektriska fordon. Det innovativa stödet av tillgångar kompletterar Einrides unika erbjudande och är ett ytterligare bevis på hur vi på Barclays använder vår finans- och kapitalmarknadsexpertis för att hjälpa kunder nå nettonollutsläpp, kommenterar Gordon Beck, Director of Securitised Products Solutions på Barclays.

Dessutom har Einride säkrat 200 miljoner USD i kapitaltillskott ledd av ett konsortium av nya investerare samt starkt fortsatt stöd från befintliga aktieägare. Bland investerarna finns pensionsfonden AMF, EQT Ventures, Northzone, Polar Structure, Norrsken VC och Temasek. Kapitaltillskottet inkluderar en konvertibel på 90 miljoner USD som restes tidigare i år.

Under de senaste 12 månaderna har bolaget expanderat till flera europeiska länder: Tyskland, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Norge, samt distribuerat sin tjänst till flera nya kunder inklusive Electrolux, GE Appliances, ett Haier-företag och Bridgestone.