Ekdalens Biotransporter går över till flytande biogas

Ekdalens Biotransporter har börjat ställa om hela sin lastbilsflotta till flytande biogas (Bio-LNG). ”Vi kommer att vara helt klimatneutrala och bara använda flytande biogas 2026”, kommenterar Ulf Wäktare, vd för Ekdalens biotransporter.

Företaget som grundades 2005 hade tidigt som målsättning att minska transporternas avtryck på miljön. Idag kan några lastbilar tanka flytande biogas, men under 2023 kommer hälften av flottan på tjugo bilar klara det och 2026 allesamman. Ekdalen försöker redan idag att köra sina kvarvarande dieselbilar på miljödiesel (HVO).

– Vår specialitet är att köra substrat eller avfall till anläggningar för framtagning av biogas runt om i Sverige. Det blir 7–8000 ton i veckan. Då tyckte vi att det är naturligt att vi själva köra våra lastbilar på att miljövänligt sätt. Våra erfarenheter av flytande biogas som lastbilsbränsle är mycket positiva. Med cirka 40 tankstationer för flytande biogas i Sverige är det inte heller några problem med att tanka, säger Ulf Wäktare, vd för Ekdalens biotransporter, i ett pressmeddelande.

Att köra tung trafik som lastbilar och bussar på biogas har gjorts under en längre tid. På många håll går lokaltrafikens bussar på biogas. Till exempel i Stockholm där en betydande del av SL-bussarna går på biogas framställd ur avloppsslam.

Miljöarbetet har uppmärksammats av Scandinavian Biogas som började använda åkeriet för sina transporter och sedan förra året också är ägare till Ekdalens Biotransporter. För att göra biogasen ännu mer ekonomiskt konkurrenskraftig har Scandinavian Biogas börjat kyla ned den till minus 162 grader vilket gör den flytande och då behövs bara en sjättedel av volymen för komprimerad gas.