Elektromobilitet ödesfråga för Västsverige

Den 22 september hölls byggstarten för SEEL, Sveriges nya testanläggning för elektromobilitet, på 13 400 kvm på Säve i Göteborg. Satsningen på elektromobilitet är en ödesfråga för att säkra den svenska fordonsindustrins framtid. “Jag hade gärna haft SEEL på plats redan nu” säger Henrik Svenningstorp, vd SEEL.

Näringsminister Ibrahim Baylan höll inledningstal och representanter för Castellum, RISE, Chalmers och Vestia var på plats vid byggstarten för SEEL den 22 september, tillsammans med media och ett 60-tal personer ur Västsveriges näringslivselit.

– Utvecklingen av SEEL kan komma till stor nytta för hela världen om vi gör det här rätt, sa Ibrahim Baylan. Foto Hilda Hultén

– Människors behov av mobilitet kommer att kvarstå, förflyttning av gods och människor är oerhört viktigt för samhällets utveckling. Men det får inte ske på bekostnad av den enda planeten vi har tillgång till. Utvecklingen av SEEL kan komma till stor nytta inte bara för Sverige, utan för hela världen om vi gör det här rätt, sa näringsminister Ibrahim Baylan i sitt inledningsanförande.

SEEL står för Swedish Electric Transport Laboratory – och är en testbädd där akademi, institut och industri ska kunna samarbeta kring utvecklingen av nästa generations hållbara lösningar för eldrivna fordon, fartyg och flygplan inom alla områden relevanta för elektrifierade transporter. När anläggningen är klar blir den Sveriges största testanläggning för elektromobilitet: Ett 13 400 kvm stort labb, där allt från batteripack till hela lastbilar kan testas i olika kontrollerade miljöer.

SEEL byggs på “Gateway Säve” i Göteborg, som ägs av Castellum. Här har fastighetsbolaget planer på att utveckla totalt 650 000 kvm nya logistikytor de närmaste 10–15 åren.

Mariette Hilmersson, vd Castellum Väst och Rise vd Pia Sandvik, med SEEL-bygget i bakgrunden.

– Det är en ynnest att få jobba med den här typen av område. Tack vare storleken och de aktörer som vi knutit till Säve redan nu har vi möjlighet att bygga upp ett logistiknav som är det främsta i världen inom hållbar energiförsörjning, helhetstänk och framtidens mobilitet. Etableringen av SEEL är ett viktigt steg i den riktningen, och jag gissar att vi kommer att bygga som sjutton i Säve de närmaste åren, säger Mariette Hilmersson, vd på Castellum Väst.

SEEL, ägs och drivs av Chalmers och RISE, i samarbete med Cevt, Scania, Volvo Cars och Volvokoncernen, med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten.

SEELs anläggning på Gateway Säve är den största av totalt tre. Den kommer att omfatta 13 300 kvadratmeter och stå klar i mars 2023. SEELs två övriga anläggningar byggs i Nykvarn och Borås. 

– SEEL föddes genom att akademin såg ett behov av att kunna förse näringslivet med kompetens på det här området, men det är ett minst lika viktigt initiativ för näringslivet. Vi kan se att aktörer inom elektromobilitet står inför liknande frågeställningar och utmaningar, oavsett vilket transportslag de verkar inom. Här får vi chansen att samla aktörer som normalt sett inte pratar med varandra, säger SEELs vd Henrik Svenningstorp, som varit projektledare för SEEL sedan 2017.

– SEEL kan skynda på omställningen och göra Sverige ledande inom elektromobilitet. Det är fantastiskt att visionen blir verklighet och ser fram emot att öppna 2023, men jag hade helst haft anläggningen på plats redan nu. 

En av åhörarna vid byggstarten var Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé, som ser SEEL som en ödesfråga för hela Västsverige:

– Fordonsindustrin är oerhört viktig för Västsverige och hela landet, och omställningen mot elektrifierade transportsystem går oerhört fort. Om vi hamnar efter i den här utvecklingen så är det spiken i kistan för den här näringen i Sverige på sikt, sa han.

Text och foto Hilda Hultén