Elgiganten: Schyssta arbetsvillkor är vårt ansvar

Elgiganten Logistik direktupphandlar sedan några år tillbaka alla sina outbound-transporter med regionala åkerier. En anledning är att se till att alla chaufförerna har schyssta arbetsvillkor, men omställningen har även varit ekonomiskt lönsam. “Det vi har kvar är den miljömässiga hållbarheten, där har vi mycket kvar att göra”, sa distributionschefen Jonas Danielsen på Plan-konferensen i Jönköping i april. 

Norska hemelektronikjätten Elkjöp, i Sverige känd som Elgiganten, finns i Norge, Sverige, Finland och Danmark, och som franschise-koncept även på Grönland, Island och Färöarna. Bolaget omsätter nästan 50 miljarder SEK, och i princip all logistik sköts av Elgiganten Logistik från centrallagret i Torsvik, Jönköping. 

– Placeringen av lagret är väldigt bra med tanke på våra marknader, vi når 50 procent av Nordens befolkning inom fyra timmar. När det kommer till krav på ledtider, med same day och next day-leveranser så löser vi väldigt mycket härifrån, berättade Jonas Danielsen, distributionschef på Elgiganten Logistik, under sitt anförande på Plan-konferensen i Jönköping den 26 april. 

– Vi tittar dock på att utveckla vår distribution med ett nytt koncept, där vi utvecklar lokala DCn i bland annat Köpenhamn och Helsingfors. När det gäller samma dag-leveranser i Finland så har vi ju Östersjön emot oss idag, konstaterade han. 

Vi når 50 procent av Nordens befolkning inom fyra timmar härifrån

Det 108 000 kvm stora lagret i Torsvik har byggts ut och automatiserats i flera omgångar, och just nu bygger bolaget ett till lager på totalt 86 600 kvm på andra sidan E4, som ska ersätta det befintliga lagret i Tjeckien, där man idag har logistiken för kök under varumärket “Epoq”. Lagret byggs av Catena och ska stå klart 2024. Stommen, som just nu håller på att resas, består av trä – en ny, koldioxidbindande och därigenom hållbar lösning. 

– Vi satsar stort på hållbarhet i den nya fastigheten, lagret utrustas också med en av norra Europas största solcellsanläggningar med egen batterilagring, för att försörja verksamheten med egen el.

Direktavtal med transportörerna

Från centrallagret i Torsvik skeppas omkring 1,1 miljoner kubikmeter gods ut varje år, postpaket ej inräknat, till kedjans 400 butiker och hemleveranshubbar i Norden. Det innebär att omkring 19 000 lastbilar lämnar lagret varje år. Under de senaste åren har  hemelektronikaktören omarbetat hur man arbetar med utleveranserna, och gått från en speditör, till direktavtal med 16 olikatransportörer, starka i sina respektive geografier. 

– För tio år sedan satt vi med en speditör på alla våra marknader, men vi såg flera problem; det var dåliga villkor för chaufförerna, många kom från Östeuropa och körde dåliga bilar, det skedde olyckor och stölder och mycket gods försvann, säger Jonas Danielsen.

– Vi gick till de åkare som vi visste har bra täckning inom olika geografier, och skrev avtal direkt med dem. Det är allt från stora transportörer, som Kingsröd som kör för oss i hela Norge, till Roland Johansssons Möbeltransport som kör till våra två butiker på Gotland. 

Långa kontrakt

All transportplanering rattas av Lidköpingsföretaget Inquire. Kontrakten skrivs på lång tid, generellt 3+1+1-avtal, och i avtalen ställs krav på allt från krav på minimilön enligt lokalt gällande kollektivavtal för chaufförer, till klassning på fordon och säkerhetskrav på vilostopp. Även språkkrav ställs, där chaufförerna måste kunna göra sig förstådda på nordiska språk eller engelska. 

– Att vi i princip kör med femårsavtal gör att åkarna får möjlighet att investera i affären. Det har hänt i upphandlingar att vi gett transportörerna hemläxa, och sagt att med den här prisbilden så kommer du inte att  kunna hålla den kvalitet som vi kräver – då har de fått räkna om och återkomma med ett mer rimligt pris. 

Sedan Elgiganten förändrade sitt transportupplägg så har kostnaden per transport ökat –men totalkostnaden har minskat.

Om vi som transportköpare fortsätter att jaga priser och alltid ska ha den minsta offerten så kommer vi inte framåt

– Vi har betydligt färre stölder, transprtörerna kör med bättre, större ekipage, det blir högre effektivitet och fyllnadsgrad och färre störningar och förseningar, så totalt blir det faktiskt billigare för oss att jobba så här. En transportör som verkar på sin hemmamarknad är mer effektiv, Kingsröd har till exempel lokal kunskap och vet hur man tar sig fram på norska vintervägar. Jag tror också att en chaufför med bra lön tar färre risker och har ett större engagemang för att transporten ska fungera, säger Jonas Danielsson.

– Om vi som transportköpare fortsätter att jaga priser och alltid ska ha den minsta offerten så kommer vi inte framåt, här har vi ett väldigt stort ansvar. 

Miljöfrågan kvar att lösa

CSR-arbetet på Elgiganten går under namnet “Logistik med hjärtat” och innehåller tre komponenter; ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 

– Vi har nått dit vi vill ekonomiskt och socialt för våra transporter, men miljön har vi kvar att bocka av. Där har vi fortfarande långt kvar att gå. 

Ekjöp-koncernens miljöarbete går under namnet Green Deal, där målet är att bolaget ska vara helt koldioxidneutralt till år 2040. 

– Den första produkten vi erbjuder kunden ska vara det grönaste alternativet, och alla våra produkter ska vara reparerbara eller möjliga att återvinna. Vi jobbar mycket med att anpassa vår verksamhet mot att bli cirkulär och få ned den totala miljöpåverkan, och där är transporterna en viktig del att lösa. 

Vårt koncept logistik med hjärtat är “up for grabs” och vi vill gärna dela det med fler.

Att den mest transporterade varan i svenska lastbilar fortfarande är luft, är något Jonas Danielsen hoppas och tror att det går att råda bot på med ökade samarbeten bland varuägare. 

–  Vi måste börja samarbeta mer med andra varuägare och titta på hur vi kan öppna upp vårt nätverk, dela på resurser och få volymer till att fylla bilarna på de sträckor där vi inte har gods idag. För oss handlar det framförallt om de bilar som kommer in till vårt lager i Jönköping. Vårt koncept logistik med hjärtat är “up for grabs” och vi vill gärna dela det med fler.

Av Hilda Hultén