Ellos bygger ut med 20 000 kvm i Borås

Efter ett starkt 2020 med god tillväxt fortsätter Ellos Group sin satsning på att förbättra logistikkedjan och öka kvaliteten i alla led. Logistikcentret för heminredning byggs nu ut med 20 000 kvadratmeter för att svara på en hög efterfrågan från kunder i Norden och Europa.

Den positiva utveckling som Ellos Group noterade under 2020 och som var särskilt stark i hemsegmentet skapar behov av större logistiklokaler. Ellos logistik sköts från flera lager på Viared, där fashionlagret på runt 70 000 kvm är störst. Under vintern 2019–2020 flyttade man in i ett nytt, 35 000 kvm stort lager för större produkter som möbler och heminredning, som nu byggs ut med ytterligare 20 000 kvm. Logistik är en viktig kärnfunktion och något som Ellos Group har valt att satsa på i egen regi under flera års tid.

Mathias Parkhagen. Foto Ellos.

– Under 2020 noterade Ellos Group en försäljningsökning på 18 procent, vilket till stor del drevs av den höga efterfrågan på vårt hemsegment. Vi har under flera år sett denna trend men pandemin gav en extra skjuts då många kunder spenderar mycket tid i hemmet. Lanseringen av Jotex hemsortiment på flera nya marknader i Europa är ytterligare en bidragande faktor. Det nya, utbyggda logistikcentret ger Ellos Group än bättre förutsättningar att hålla ihop leveranserna mot kund och öka kvaliteten i alla led, säger Mathias Parkhagen, Logistikchef Ellos Group.

Ellos Group har som tidigare kommunicerats lanserat varumärket Jotex på flera europeiska marknader under slutet av 2020 och början av 2021. Expansionen i Tyskland, Polen, Nederländerna och Österrike har fått mycket positiva mottaganden.

Fastighetsutvecklingsbolaget Bockasjö AB, som är specialiserat på att bygga, äga och förvalta logistikfastigheter, ansvarar för tillbyggnationen. Bockasjö var även ansvarigt för den ursprungliga byggnationen av logistikcentret.

– Vi gläder oss åt att få bistå Ellos Group med ett utbyggt logistikcenter och därmed lägga grunden för att expandera deras affär. Vi ser det här projektet som ett prestigeprojekt och att Ellos Group återigen väljer oss som partner gör oss stolta, säger Joakim Hedin, vd på Bockasjö.