Elmias vd kliver av

Lotta Frenssen, vd på Elmia sedan snart fem år tillbaka, väljer nu att lämna sitt uppdrag på det kommunägda mäss- och kongressbolaget.

– Elmia står inför en mycket spännande återstart. Vi rekryterar aktivt och bygger för framtiden. Jag har beslutat att inte fortsätta över ytterligare en mandatperiod. För Elmias bästa överlämnar jag därför till styrelsen att rekrytera en ny vd som en central del i bygget av det framtida Elmia, kommenterar Lotta Frenssen sin avgång.

Tiden som vd på Elmia har de senaste åren präglats av pandemin. Bolaget låg i startgroparna för att ta nästa steg i utvecklingen som framtidens mötesplats när pandemin slog till med full kraft. På kort tid tvingades verksamheten ställa om med kraftiga personalneddragningar och stora underskott vilket blev resultatet av de hårda restriktioner som infördes. Stora investeringar bromsades också.

Pandemin har slagit oerhört hårt mot hela mässbranschen. Perioden har präglats av osäkerhet och stora påfrestningar för oss.

– Styrelsen har stor respekt och förståelse för Lottas beslut och vill tacka henne för det gedigna engagemang som hon bidragit med i en tuff tid. Den här 180-graderssvängen som pandemin inneburit har hon hanterat med hög energi och ett nödvändigt handlingskraftigt ledarskap, trots att hennes drivkraft egentligen ligger i att leda i utveckling, kommenterar Sten-Åke Karlsson (S), ordförande i Elmia.

Elmia återstartar nu verksamheten men ingen vet exakt hur branschen ser ut efter pandemin.

– Pandemin har slagit oerhört hårt mot hela mässbranschen. Perioden har präglats av osäkerhet och stora påfrestningar för oss. Lottas ledarskap har präglats av engagemang och ansvarskänsla och jag vill tacka för hennes insatser för Elmia och vår kommun, säger kommunalrådet Ilan de Basso (S), ordförande i Jönköpings Rådhus.