Elon och Electra går samman

Butikskedjan Elon och och hemelektronikgrossisten Electra har sedan tidigare samarbetat, men blir nu ett och samma bolag, där Elon group Holding blir majoritetsägare med 65 procent av aktierna och rösterna i det nya bolaget.

Elon är en butikskedja av fristående handlare inom hemprodukter med representation i Sverige, Norge, Danmark, Finland och på Island. I Sverige finns idag cirka 286 Elon-butiker. Elon-butikerna erbjuder framförallt vitvaror, belysning, kök och inomhusklimatprodukter. Electra i sin tur har utvecklats från att vara en hemelktronikgrossist till att driva koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer inom framför allt hemelektronik och är därtill en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar.

De båda koncernerna har ett samarbete sedan tidigare, och i slutet av 2020 lanserade de en e-handel för Elon tillsammans. Den nya koncernen kommer att ha en nettoomsättning på över sex miljarder kronor samt erbjuda produkter och tjänster genom fler än 900 butiker ägda av frivilliga fackhandlare och entreprenörer i Norden.

– Electras samarbete med Elon sedan 2019 gällande varumärke för butikskedja har fallit mycket väl ut. Ett samgående mellan bolagen kommer att generera en ännu starkare marknadsposition. Båda bolagen har som mål att växa nordiskt, att driva ledande butikskedjor samt generera tillväxt genom att erbjuda attraktiva produkter och logistiktjänster. Med gemensamma krafter har vi bättre förutsättningar att nå våra målsättningar, kommenterar Anneli Sjöstedt, vd och koncernchef Electra.

Stefan Lebrot och Anneli Sjöstedt. Foto Elon.

Målsättning: Nordens ledande vitvarukedja

Samgåendet skapar “den ledande frivilliga fackhandelskedjan i Norden för produkter till hemmet med fokus på kök, vitvaror, hemelektronik, belysning och inredning”, både B2B och B2C, skriver företagen i ett pressmeddelande.

– Genom att bilda ett gemensamt bolag med Norden som marknad för vi samman två kompletterande och väl fungerande bolag till en enhet där vi kan nå nya höjder. Vår målsättning är att bli den ledande butikskedjan i Norden där vi kan erbjuda kunden hemmets alla produkter. Det gemensamma bolaget har alla förutsättningar att lyckas uppnå detta mål, kommenterar Stefan Lebrot, vd och koncernchef Elon.

Samgåendet förväntas skapa betydande aktieägarvärde till följd av synergier, dels intäktssynergier i form av att Electra och Elon kommer att kunna erbjuda det sammanslagna produktsortimentet till varandras kunder, dels synergier i form av att kostnadsmassan för den sammanslagna koncernen preliminärt uppskattas minska med 50 miljoner kronor, vilket förväntas ske gradvis över de kommande fem åren. Den sammanslagna koncernens ledningsgrupp kommer bland annat bestå av Stefan Lebrot (verkställande direktör och koncernchef), Anneli Sjöstedt (vice verkställande direktör) och Peter Brodén (CFO).

Det sammanslagna bolagets företagsnamn föreslås ändras till Elon AB.

Transaktionen är bland annat föremål för godkännande av berörda myndigheter och innebär en så kallad genomgripande förändring enligt Nasdaq Stockholms regelverk. Den beräknas genomföras under första halvåret 2022.