Elonroad i samarbete med Martin & Servera

Lundabaserade elvägsföretaget Elonroad går in i ett samarbete med restauranggrossisten Martin & Servera för kabellös laddning av grossistens elfordon. Företagets laddskenor ska ladda fordonen vid lastning och lossning på distributionsterminalen i Malmö.

Samarbetet inleds med att Elonroads stationära, kabellösa laddningslösning installeras på Martin & Serveras distributionsterminal i Malmö. Företagets lösning bygger på konduktiva laddskenor som läggs på marken, när fordonet sedan parkeras fälls en avtagare ner under fordonet som kopplar an till skenan. På så sätt kan laddning ske automatiskt medan fordonet lastar och lossar på terminalen, utan att föraren behöver rodda med laddstolpar eller kablar.

– Många företag letar efter ett sätt att ställa om till hållbara, elektrifierade transporter men med bibehållen produktivitet. Vår lösning möjliggör laddning under den vanliga driften på ett så resurseffektivt sätt som möjligt. För oss är det en genombrottsorder, vi är redo att skala upp, kommenterar Karin Ebbinghaus, vd för Elonroad.

Martin & Servera använder idag, tillsammans med kontrakterade åkerier, över 300 fordon dagligen för leveranser till restauranger och storkök i Sverige. Fler av dessa är helt eldrivna distributionsbilar, och de ska bli fler under kommande år.

– Det vi har identifierat som den kanske största utmaningen när det kommer till att elektrifiera våra transporter är just laddningen, vilken laddinfrastruktur ska vi investera i som både passar att rent fysiskt bygga på våra terminaler och som också ska passa vår verksamhet där vi vill utnyttja våra elektriska bilar en stor del av dygnet?, kommenterar Magnus Schultz, CSO för Martin & Servera Logistik, och fortsätter:

– Därför har vi ett öppet sinne och provar olika lösningar för de bilar och terminaler där vi har satt elektriska bilar i drift. Här kom vi tidigt i kontakt med Elonroad och vi tycker att den teknik som de erbjuder, med sladdlös laddning från marken i samband med lossning och lastning, känns riktigt spännande. Därför är det väldigt glädjande att vi nu får tillfälle att prova detta i skarp miljö på vår terminal i Malmö. Får vi ett lyckat utfall av detta test så ser vi absolut detta som en intressant teknik att skala upp.

Elonroads elvägar vintertestas just nu i norrländska Kramfors.