Elvägsbolaget Elonroad tar in 22 miljoner

Lundabaserade elvägsbolaget Elonroad genomför en riktad emission för att certifiera sin teknik och förbereda för kommersialisering. Samtidigt påbörjar de två nya projekt tillsammans med Bring i Norge och Sverige.

Elvägsbolaget har utvecklat en konduktiv laddmetod för elvägar, baserad på en laddskena, som laddar elfordon både under körning och parkering. Tekniken testas bl a i bolagets hemstad Lund och i Helsingborgs hamn. I en riktad emission tar de nu in cirka 22 miljoner kronor för att certifiera tekniken och förbereda för en kommersiell utrullning. Startup-investeraren Almi Invest Greentech går in med 8 miljoner kronor i bolaget.

– Det finns stora fördelar med elvägar. De bidrar till stor miljönytta genom minskade utsläpp och skapar förutsättningar till mycket kostnadseffektiva lösningar både för enskilda aktörer och för samhället i stort. I och med denna investering bidrar vi aktivt till ett möjligt paradigmskifte inom transportsektorn och betydande framtida svensk export, kommenterar Jörgen Bodin, Investment Manager på Almi Invest Greentech.

Även Bring och EUs riskapitalfond EIT Urban Mobility deltar i emissionen. Bolaget påbörjar samtidigt två nya projekt tillsammans med Bring gällande stationära laddlösningar för logistikföretagets fordonsflotta i Norge och Sverige.

– Stationär laddning är det första problemet man har, eftersom vi kan använda vår teknik både vid stillastående och under körning så löser vi det problem som finns nu. Det blir vårt första projekt utomlands och för oss är det ju värdefullt att en aktör vill investera i tekniken och testa den på plats, säger Karin Ebbinghaus, vd för Elonroad.

Elonroads teknik är en av fyra tekniker som testas för elvägar i Sverige, andra tekniker testas vid Arlanda (markskena), på Gotland (induktion) och i Gävle (luftledning).