Elvägsteknik testas i Helsinborgs Hamn

Inför mässan H22 City Expo i Helsingborg nästa sommar testas nu en ny laddteknik från Elonroad i Helsingborgs hamn. Med hjälp av laddskenor i marken kan man överföra upp till 300 kW per fordon och uppnå en verkningsgrad på 97,5 procent.

I ett projekt separat från Trafikverkets arbete med elvägar, upplåts nu Helsingborgs hamn som testbädd för en ny typ av infrastruktur för elladdning inför mässan H22 City Expo nästa sommar. Laddningen sker med skenor från Elonroad som limmas fast på marken och kopplas till en strömkälla. På fordonen monteras släpskor som automatiskt fälls ner för att koppla mot både plus och minus på skenan och därmed ladda fordonet. Inför och under mässan kommer en lösning för att ladda två fordon testas för att få en inblick i hur man kan gå över till fossilfria transporter i hamnens verksamhet.

– Tekniken har testats på allmän väg men att använda detta i en hamn för att skapa kontinuerliga flöden är något helt nytt. I framtiden kanske vi skulle kunna ha dessa laddskenor vid våra containerkranar för att ladda dragbilarna medan de väntar på nästa container, säger Christina Argelius, teknisk chef i Helsingborgs Hamn, i ett pressmeddelande.

Tekniken använder konduktiv laddning, dvs fysisk kontakt mellan fordon och skena, så fordonen utrustas med släpskor som automatiskt fälls ner för att komma åt både plus och minus för att överföra energin och ladda fordonet. Fördelen med konduktiv laddning är att man kan överföra höga effekter med upp till 300kW per fordon och uppnå en verkningsgrad på 97,5 procent.

– Det är jätteroligt att kunna visa på att den här typen av laddteknik är mer än bara en elväg. Den kan användas både till stillastående fordon och under färd för att möjliggöra en obegränsad upptid, säger Karin Ebbinghaus, vd för Elonroad.

Långsammare elvägsutrullning

I en utredning om den samhällsekonomiska lönsamheten med elvägar från februari, kom Trafikverket fram till att de fordon som kommer nyttja elvägar blir betydligt färre än man först räknat på, eftersom batteriutvecklingen nu går fort. Därför rekommenderas inte någon snabb elvägsutrullning.

Däremot rekommenderas att en utbyggnad i fyra etapper av de mest trafikerade stråken, inklusive viktiga anslutningsvägar till hamnar och terminaler, prioriteras i ett första skede.

Elonroad ser det som att de bereder vägen för en framtida omställning och tror att omställningen kommer gå fortare än Trafikverkets prognoser.

– Det är mycket som måste förberedas med infrastruktur för laddning och att bygga ut elnätet. Sedan tror jag att behovet av sådana här lösningar kommer att uppstå lite snabbare än man tror, i Sverige har vi 5 miljoner bilar och om alla ska elektrifieras så behöver vi hitta smartare lösningar. Vi står inför ett stort systemskifte, därför är det extra roligt med testerna hamnen för vi måste lära oss, säger Karin Ebbinghaus.

Testbädden med laddskenorna beräknas komma igång till hösten 2021.