“Emelie Deymann” först ut med containerfrakt på Mälaren

I maj startar Sveriges första containerpendel på inre vattenvägar mellan nyöppnade storhamnen Stockholm Norvik och Västerås hamn. Operatör är det tyska rederiet Deymann.

Två rederier har anmält att man kommer starta en containerpendel mellan Stockholms nya stora hamn i Norviks, söder om Nynäshamn, som öppnade sommaren 2020 – dels det tyska rederiet Deymann, och dels Wallenius Marine. Wallenius Marine fick regeringens “ekobonus”-stöd för sin satsning, då man tänker köra på biodiesel – men det blir det tyska rederiet som startar först.

Trafiken beräknas vara igång i slutet av maj med två avgångar i veckan.

– Godspendeln mellan Stockholm Norvik och Västerås ligger precis i linje med vad regeringen strävar efter. Den bidrar till en kraftig överflyttning av transporter från våra vägar till våra vattenvägar och det är särskilt glädjande att det blir ett fartyg som går på inre vatten, kommenterar Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart på Trafikverket – som har i uppdrag att just verka för en överflyttning från väg till sjö.

Godstransporter till sjöss beräknas vara fem gånger så energieffektiva som de med lastbil, och avlastar dessutom det ofta hårt belastade vägnät.

“Emelie Deymann” – ny syn i Mälaren

Det tyska rederiet Reederie Deymann in det EU-klassade inlandssjöfartsfartyget Emelie Deymann i Mälaren på sträckan Stockholm Norvik Hamn – Västerås hamn. Pendeln är det första exemplet i Sverige på det som i EU kallas det femte transportslaget, trafik med mindre EU-klassade fartyg på de inre vattenvägarna (IVV). Det EU-klassade fartyget Emelie Deymann har litet djupgående, är 110 meter långt och har kapacitet för 208 TEU.

– Vi ser oerhört positivt på inlandssjöfart. Den ger oss en unik möjlighet att effektivisera transporterna i Stockholmsregionen, minska trängseln på vägarna och ge våra kunder ytterligare valmöjligheter, kommenterar Nicklas Ebersson, marknadsansvarig gods Stockholms Hamnar.

Stockholm Norvik Hamns containerterminal drivs av Hutchison Ports, en av världens största containeroperatörer med 53 hamnar i 27 länder.