Emelie Deymann tuffar hemåt

Reederei Deymann skickar, tillfälligt, hem pråmen Emelie Deymann till tyska Ruhrområdet. “Det har varit trögt att få gods ombord mycket p g a den globala containersituationen som gör kunder motvilliga till någon förändring, kommenterar Lars Rexius, marknadschef hos BTSA, Reederei Deymanns bokningsagent i Sverige.

I juni blev Emelie Deymann först ut att trafikera mellan Stockholm Norviks hamn och Västerås – och blev därmed Sveriges första containerpendel på Sveriges inre vattenvägar.

Tyvärr har dock kunderna uteblivit, och Reederei Deymann skickar nu hem pråmen till Tyskland igen, med förhoppningen att kunna återvända igen nästa år. På Linkedin skriver rederiet “Pandemin och den ekonomiska situationen i den globala  containerlogistiken har skapat  osäkerhet bland många kunder om att förändra sina transportsätt. Detta har gjort det svårt för Emelie Deymann att lyfta i okända vatten.  Men projektet har också gett positiva  erfarenheter. Dessa kommer att ligga till grund för att vi ska återuppta den reguljära trafiken mellan Stockholm/Norvik  och Västerås under våren 2022 tillsammans med våra svenska affärspartners.”

Containerbrist påverkar

– Det har varit trögt att få gods ombord mycket pga. den globala containersituationen som gör kunder motvilliga till någon förändring. De är oroliga att tappa allokering på fartygen och/eller att inte få tillgång till containers. Detta, och den svenska semestern, gör att vi ansåg det bäst att Emelie gick tillbaka till kontinenten, säger Lars Rexius, i ett mejl till Dagens Logistik.

Pendeln är det första exemplet i Sverige på det som i EU kallas det femte transportslaget, trafik med mindre EU-klassade fartyg på de inre vattenvägarna (IVV). Det EU-klassade fartyget Emelie Deymann har litet djupgående, är 110 meter långt och har kapacitet för 208 TEU.

Reederei Deymann är fast besluten att komma tillbaka så fort situationen för containertrafiken förbättrats.

– Det krävs relativt stora volymer för att få lönsamt då det är onödigt dyrt att köra IVV fartyg i Sverige. De svenska särreglerna likställer IVV sjöfart med IMO sjöfart vilket ger andra förutsättningar för inrikes sjöfart jämfört med övriga EU. Detta är något vi hoppas skall förbättras nu när vi satt fingret på problemet, men det är en regerings- och myndighetsfråga som vi hoppas de kan lösa på ett bra sätt.

Godstransporter till sjöss beräknas vara fem gånger så energieffektiva som de med lastbil, och avlastar dessutom det ofta hårt belastade vägnät.

Två rederier har anmält att man kommer starta en containerpendel mellan Stockholms nya stora hamn i Norviks, söder om Nynäshamn, som öppnade sommaren 2020 – dels det tyska rederiet Deymann, och dels Wallenius Marine. Wallenius Marine fick regeringens “ekobonus”-stöd för sin satsning, då man tänker köra på biodiesel.

Av Klara Eriksson